Uusimmigrandid Eesti haridusasutustes. Uuringuaruanne

Автор:
Liis Kasemets (koostaja)
Publisher:
Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus
Год:
2007
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
978-9985-9699-3-9
Ключевые слова:
местное самоуправление, мультикултырность, исследование, новые иммигранты, общее образование
Файл:
154_165.pdf3.51 MB
Description

Mahukas üle-eestiline uuring kaardistab Eesti üldharidussüsteemi olulisemate osapoolte – maavalitsuste, kohalike omavalitsuste kui kooli pidajate ning haridusasutuste – valmisoleku uusimmigrantide laste vastuvõtuks. Lisaks uuringutulemuste üksikasjalikule analüütilisele ja võrdlevale lahtikirjutusele on uuringuaruandes eraldi välja toodud ka konkreetsed ettepanekud edasiseks tööks uusimmigrantide laste integreerimisel Eesti haridusasutustesse. Samuti hõlmab uuringuaruanne uuringu tulemustele toetuvalt konkreetseid soovitusi koolitusprogrammi väljatöötamiseks ja läbiviimiseks.

Uuringut ja trükise väljaandmist rahastasid Euroopa Liit Euroopa Pagulasfondi kaudu ning EV Haridus- ja Teadusministeerium.