Riskitegurid, mis mõjutavad mitte-eestlaste suurt osakaalu riskirühmades. Analüüs

Author:
Airi-Alina Allaste
Year:
2007
Released:
Tallinn
Keywords:
report, survey
File:
52_159.pdf165.08 KB
Description

Raport analüüsib põhjuseid, miks on riskirühmade seas palju mitte-eestlaseid, fikseerib uurimusprobleemid edaspidiseks ning esitab ettepanekud indikaatorite osas, millega riskitegurite minimaliseerimise meetmete efektiivsust mõõta.