Riskitegurid, mis mõjutavad mitte-eestlaste suurt osakaalu riskirühmades. Analüüs

Автор:
Airi-Alina Allaste
Год:
2007
Released:
Tallinn
Ключевые слова:
отчет, исследование
Файл:
52_159.pdf165.08 KB
Description

Raport analüüsib põhjuseid, miks on riskirühmade seas palju mitte-eestlaseid, fikseerib uurimusprobleemid edaspidiseks ning esitab ettepanekud indikaatorite osas, millega riskitegurite minimaliseerimise meetmete efektiivsust mõõta.