Õpin Eesti koolis. Eesti hariduskorraldust tutvustav infobrošüür

Publisher:
MEIS
Year:
2006
Released:
Tallinn
Keywords:
information material, newly arrived immigrants
File:
40_45.pdf164.04 KB
Description

Trükist on ilmunud teine parandatud ja täiendatud infovoldik, mis tutvustab Eesti hariduskorraldust eesti-, inglise- ja vene keeles. Voldik annab lühiülevaate meie haridusastmetest, vastuvõtu tingimustest, õpinguvormidest jms. Eesmärk on aidata uusimmigrantide laste vanematel orienteeruda meie haridussüteemis. Teabematerjalid on jaotatud maa- ja linnavalitsuste haridusosakondadesse, Rahvastikuministri büroosse, Kodakondsus- ja Migratsiooniametisse, Välisministeeriumisse, Eesti saatkondadesse välismaal ja välissaatkondadesse Eestis. Esimene trükk valmis Eesti-Hollandi koostööprojekti (MATRA) “Võõrtööliste laste hariduskorraldus Eestis” raames. Mõlema trükise väljaandmist toetas Haridus- ja Teadusministeerium ning Integratsiooni Sihtasutuse Haridusprogrammide Keskus.