<dt>Заголовок: </dt><dd> Õpin Eesti koolis. Eesti hariduskorraldust tutvustav infobrošüür</dd>
Заголовок:
Õpin Eesti koolis. Eesti hariduskorraldust tutvustav infobrošüür
Publisher:
MEIS
Год:
2006
Released:
Tallinn
Ключевые слова:
информационный материал новые иммигранты 
Файл:
40_45.pdf

Trükist on ilmunud teine parandatud ja täiendatud infovoldik, mis tutvustab Eesti hariduskorraldust eesti-, inglise- ja vene keeles. Voldik annab lühiülevaate meie haridusastmetest, vastuvõtu tingimustest, õpinguvormidest jms. Eesmärk on aidata uusimmigrantide laste vanematel orienteeruda meie haridussüteemis. Teabematerjalid on jaotatud maa- ja linnavalitsuste haridusosakondadesse, Rahvastikuministri büroosse, Kodakondsus- ja Migratsiooniametisse, Välisministeeriumisse, Eesti saatkondadesse välismaal ja välissaatkondadesse Eestis. Esimene trükk valmis Eesti-Hollandi koostööprojekti (MATRA) “Võõrtööliste laste hariduskorraldus Eestis” raames. Mõlema trükise väljaandmist toetas Haridus- ja Teadusministeerium ning Integratsiooni Sihtasutuse Haridusprogrammide Keskus.