<dt>Title: </dt><dd> Õpetaja tabeliraamat. Metoodiline juhend eesti keele grammatika seinatabelite juurde</dd>
Title:
Õpetaja tabeliraamat. Metoodiline juhend eesti keele grammatika seinatabelite juurde
Author:
Helle Metslang, Silva Tomingas, Silvi Vare, Jaan Õispuu
Publisher:
Tea
Year:
2000
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
9985711955
Keywords:
estonian language training grammar metoodiline juhend general education 

Õpetaja tabeliraamat kujutab endast materjali, kus õpetajale antakse metoodilisi juhtnööre tabelite kasutamiseks erinevate vanuseastmete õpetamisel (sh materjali kordamisel).

Sissejuhatuses selgitatakse grammatika õpetamist keeletabelite komplekti abil, seejärel käsitletakse iga tabeliga töötamise võimalusi ja tuuakse täiendavalt juurde lisamaterjali tabelites esitatu kinnistamiseks. Iga tabel esitatakse metoodilises materjalis tervikkujul ja värvitrükis, selle juurde kuulub selgitav tekst. Igale temaatilisele allosale eelneb oma sissejuhatus.

Toimetanud Hiie Asser, Mari Vaba. TEA Kirjastus.