<dt>Заголовок: </dt><dd> Õpetaja tabeliraamat. Metoodiline juhend eesti keele grammatika seinatabelite juurde</dd>
Заголовок:
Õpetaja tabeliraamat. Metoodiline juhend eesti keele grammatika seinatabelite juurde
Автор:
Helle Metslang, Silva Tomingas, Silvi Vare, Jaan Õispuu
Publisher:
Tea
Год:
2000
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
9985711955
Ключевые слова:
обучение эстонскому языку грамматика методическое руководство общее образование 

Õpetaja tabeliraamat kujutab endast materjali, kus õpetajale antakse metoodilisi juhtnööre tabelite kasutamiseks erinevate vanuseastmete õpetamisel (sh materjali kordamisel).

Sissejuhatuses selgitatakse grammatika õpetamist keeletabelite komplekti abil, seejärel käsitletakse iga tabeliga töötamise võimalusi ja tuuakse täiendavalt juurde lisamaterjali tabelites esitatu kinnistamiseks. Iga tabel esitatakse metoodilises materjalis tervikkujul ja värvitrükis, selle juurde kuulub selgitav tekst. Igale temaatilisele allosale eelneb oma sissejuhatus.

Toimetanud Hiie Asser, Mari Vaba. TEA Kirjastus.