Tule keeleõpet toetavate tegevuste spetsialistiks!

Meie meeskond on pühendunud Eestis sidusa ühiskonna kujunemisele mitmekesiste tegevuste kaudu. Toetame erinevatest rahvustest inimeste koostegutsemist ja rahvuskultuuride väärtustamist, eesti keele ja kultuuri tundmaõppimist, Eestist pärit inimeste kodumaale naasmist ja ülemaailmse kogukonnana toimimist ning Eestisse elama tulnud inimeste kohanemist ja kaasamist. Meiega ühinedes saad sa teha tööd, millel on nii tähendus kui ka tulemus!

Kui liitud meiega, siis usaldame sulle

 • eesti keele õppijatele sobivate keeleõpet toetavate tegevuste ettevalmistamise ja elluviimise;
 • tegevustega seotud aruannete ning andmekorje koondamise ja analüüsimise;
 • teenuseosutajate juhendamise teenuste elluviimisel;
 • teavitustegevuse korraldamise.

Ootame sind kandideerima, kui

 • sind kõnetab teenuste kujundamine ja uute praktikate loomine lõimumisvaldkonnas;
 • sul on varasem kogemus projektide elluviimisega;
 • sulle on tuttav töö dokumentidega, oled vilunud teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning andmebaasidega töötamisel;
 • hindad koostööd ning oled tööasjade korraldamisel iseseisev, täpne ja kohusetundlik;
 • sul on kõrgharidus, valdad eesti keelt ja saad hakkama suhtlusega vene ning inglise keeles. 

Omalt poolt pakume

 • võimalust teha tähendusega tööd ja osaleda lõimumisvaldkonna tulevikuteenuste väljatöötamises;
 • olla ise uuenduslike lahenduste loojaks; 
 • valdkonna asjatundjatest koosnevat inspireerivat meeskonda ja  toredaid ühistegevusi;
 • kaasaegset töökeskkonda Tallinnas või Narvas koos kaugtöö võimalusega;
 • enesearengu, tervise ja pere väärtustamist.

Kui tundsid end selles kirjelduses ära, siis ootame sinu elulookirjeldust ja motivatsioonikirja läbi tööportaali CV-Online, CV-Keskus või e-mailile [email protected] märksõnaga „Keeleõpet toetavate tegevuste spetsialist“.  Motivatsioonikirjas kirjelda oma senist kokkupuudet lõimumisvaldkonnaga ning  kuidas saaksid neid kogemusi kasutada  oma uues rollis; samuti lisa palgasoov. Konkurss on avatud kuni sobiva kandidaadi leidmiseni.

Lisainfot saad keeleõpet toetavate tegevuste valdkonnajuhilt Mari Sieberkilt – tel nr 5555 0688, e-post [email protected].

Töökuulutus

Antud töökohta kaasrahastatakse Euroopa Sotsiaalfond+ projektist  „Eesti keele õpet toetavad tegevused ja kodanikuõpe”.