Taotlusvoor „Ida-Virumaa ettevõtlust edendavad spordi- ja kultuuriüritused“

Contest period: -

Taotlusvooru aeg 17.05.2024 kell 00.00 – 10.06.2024 kell 23.59

Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutuse rakenduskeskus

Taotlusvooru rahastab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium

Taotlusvooru aluseks on riigihalduse ministri 13.04.2020 määrus nr 13 "Ida-Virumaa ettevõtlust edendavate spordi- ja kultuuriürituste toetuse andmise tingimused ja kord", mis on leitav siin.

Hindamise aluseks on lisaks määrusele hindamiskomisjoni töökord ja hindamismetoodika.

 

Taotlusvooru eesmärk

Taotlusvooru eesmärk on toetada Ida-Virumaal spordi- ja kultuuriürituste korraldamist, elavdada sündmuste korraldamise kaudu piirkonna ettevõtlust ning suurendada kohalike elanike ja organisatsioonide kaasatust sündmuste korraldamisse.

Spordi- ja kultuuritegevustega toetatakse Ida-Virumaa spordi- ja kultuurielu ning ettevõtluse mitmekesistamist ja väikeettevõtluse arengut, eelkõige kohalikke loomemajandus-, toitlustus- ning turismivaldkonna ettevõtjaid. Piirkonna elanike ja organisatsioonide aktiivne osalus ürituste korraldamisel kasvatab nende kogukonnateadlikkust ja ettevõtlikkust.

Toetatavad tegevused

Toetatakse erinevate kultuuri- ja spordiürituste korraldamist, sh tantsu-, muusika- ja filmifestivalid, massi- või meeskonnaspordi üritused. Tegemist võib olla nii uus- kui ka korduvüritusega, eelistatud on eesti kultuuri ja spordiga tutvumise võimaluste pakkumine, sh seiklus-, üllatus- ja elamuskogemust pakkuvad tegevused. Toetatavad kultuuri- või spordiüritused peavad olema vähemalt maakondliku tähtsusega, mistõttu on projektis osalevate inimeste miinimumarv 1000.

Taotlusvooru abikõlblikkuse periood on 17.05.2024 – 16.05.2025.

Ei toetata projekti, mis on ellu viidud enne toetuse taotluse esitamist ehk kui kõik projekti toetatavad tegevused on juba toimunud.

Nõuded taotlejale

Taotlejaks võib olla Eesti Vabariigis registreeritud juriidiline isik, kohaliku omavalitsuse üksus (linn või vald) või selle hallatav asutus.

Taotlusvooru eelarve on 400 000 eurot. Taotletava toetuse minimaalne summa on 10 000 eurot ja maksimaalne summa 30 000 eurot taotluse kohta. Iga taotleja saab esitada ainult ühe taotluse.

Taotluste esitamise tähtaeg on 10.06.2024 kell 23.59.

Toetuse taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi Toetuste Menetlemise Infosüsteemi kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login.

Projekti trükistel, reklaamil ja teavitusmaterjalidel peab kasutama Integratsiooni Sihtasutuse logo ja Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi “regionaalarengu toetuseks” logo.

Taotlusvooru infopäev toimub Microsoft Teamsi keskkonnas 28.05.2024 kell 15.00.

Infopäevadele palume registreeruda aadressil [email protected]

Infopäeva link edastatakse osalejatele hiljemalt päev enne infopäeva toimumist.

 

Lisainfo:

Ave Härsing  kultuurilise mitmekesisuse valdkonnajuht, tel 659 9024, e-post: [email protected] 

Iris Järv  koordinaator, tel 5982 3155, e-post: [email protected]