Keelesõbra programm tõi kokku veel 1637 eesti keele sõpra

Juba viiendat aastat pakkus Integratsiooni Sihtasutus eesti keele õppijatele võimaluse vestelda vabatahtlikega, kes valdavad eesti keelt emakeele tasemel. Tänavu osales Keelesõbra programmis seni suurim eesti keele sõprade arv: 827 õppijat ja 810 mentorit. 

„Keelesõbra programm toob kokku inimesed, kellel on ühine huvi – rääkida eesti keeles. Nagu ka eelnevatel aastatel, osales mentoreid üle ilma, erinevates vanustes ja kõikvõimalikelt tegevusaladelt, keeleõppijad oli enamasti Harjumaalt, Pärnumaalt ja Ida-Virumaalt,“ ütles Keelesõbra programmi eestvedaja ja Integratsiooni Sihtasutuse partnerlussuhete valdkonnajuht Ave Landrat.  

Tänavu osales Keelesõbra programmis 827 eesti keele õppijat, kes ühinesid sellega avaliku registreerimise alusel. Eesti keelt aitasid neil harjutada 810 mentorit, kes osalesid programmis vabatahtlikena. Suhtluskeele harjutamiseks vesteldi vähemalt korra nädalas nii veebis, telefonitsi kui ka kokkusaamistel, kõikvõimalikel teemadel. 

Keelesõpru viis kokku ja aitas neil vestlemiseks parimad lahendused leida koordinaatorite meeskond. Lisaks toetasid nad mentoreid asjakohaste nõuannete ja sobilikke õppematerjalidega, toetudes paljuski oma varasemale Keelesõbra programmis osalemise kogemusele.  

„Täname mentoreid olulise panuse eest ja tunnustame õppijate pühendumust. Vabatahtlike huvi aidata eesti keele õppijaid aina suureneb ja loodame, et järgmisel aastal on osalejaid veelgi rohkem. Keelesõbra programm on hea näide, kuidas leiame omavahel ühise keele ja seeläbi aitame kaasa sidusama ühiskonna kujunemisele,“ ütles Integratsiooni Sihtasutuse juhataja Dmitri Moskovtsev

Integratsiooni Sihtasutus algatas Keelesõbra programmi 2020. aastal, et pakkuda keeleõppijatele eriolukorra tõttu ära jäänud suhtluskeele harjutamiseks mõeldud ürituste asemele võimalusi jätkata keele praktiseerimist veebi vahendusel. Viie aasta jooksul on programmist osa võtnud kokku 5 365 keelesõpra.  

Sama info meie Facebooki kontol: link.

Ülevaade Keelesõbra programmi viiendast hooajast: