Eesti kultuuriruumiga tutvumine - Pärnu grupp

  • Suhtlustase: A2+
  • Aeg: 10.05.2024 11:00 - 22.06.2024 21:00
  • Formaat: Suhtluspraktika

Pakume eesti keele praktikat Eesti kultuuriruumi tutvustamise kaudu. Tegevused korraldatakse gruppidele (16-50 inimest). Tegevuste maht ühe osaleja jaoks on 20 akadeemilist tundi ja 5 õppekäiku. Grupiga liitujalt eeldame osalust kõigis grupile planeeritud tegevustes.

Lisainfo: [email protected] või [email protected]

Pärnu grupi kursuse kava:

- 10. mai kell 11-16. Õppepäeval Pärnu Muuseumis vaadatakse ühiselt ERM-is toimunud ümarlaua „Võime rääkida: Kas keel muudab meelt?“ salvestust, järgneb tagasiside, arutelu, rühmatöö „Minu ümarlaud“. Giidituur Pärnu muuseumi Punasesse torni.
Õppepäev kestab 5 akadeemilist tundi, lisandub kohvipaus 30 minutit ja õppekäik. Toimumise koht: Pärnu Muuseum, Aida 31 ja muuseumi Punane torn, Hommiku 11.

- 11. mai, kell 11-16. Õppepäev Pärnu Muuseumis arutletakse, kuidas rääkida keerulistest aegadest? Vaatame filmi „Seltsimees laps“ ja teeme rühmatööd digitaalse haridusplatvormi „Ajalugu ekraanil“ abil. Õppekäik, giidituur Pärnu Muuseumi püsinäitusele „11 000 aastat ajalugu“.
Õppepäev kestab 5 akadeemilist tundi, lisandub kohvipaus 30 minutit ja õppekäik. Toimumise koht: Pärnu Muuseum, Aida 31.

- 12. mai kell 12. Õppepäev ja õppekäik Koidula Muuseumis: ärkamisaeg ja tegevused välialal. Õppepäev kestab 5 akadeemilist tundi. Toimumise koht: Koidula muuseum, Jannseni 37, Pärnu.

- 25. mai, kell 8.30. Õppepäev ja õppekäik Tartusse: „Eesti keel on huvitav. Kes või mis on eestlane? Riik ja rahvas“.
Kultuurilooline giidiekskursioon bussis Pärnu-Tartu (õppekäik), buss stardib Pärnu Muuseumi eest, Aida 3.
Õppepäev ERMi püsinäitusel „Kohtumised“ ja soome-ugri püsinäitusel „Uurali kaja“. Õppepäeval käsitletakse riigi ja rahva ning kultuurilooliste teetähiste teemasid. Räägime eri kultuuride omavahelistest seostest ja mõjudest laiemalt ning Eesti kultuurimälu kujunemisest ja mälutraumadest. Lisaks toimub ajurünnak järgmise ümarlaua „Võime rääkida“ teema leidmiseks, luuakse teemaportfell.
Õppepäev kestab 5 akadeemilist tundi, lisaks kohvipaus 30 minutit ja õppekäik. Toimumise koht: ERM, Muuseumi tee 2, Tartu

- 22. juuni Pärnu grupp saabub Tartusse kell 11
Kell 11.00-11.30 tervituskohv, tutvumine muuseumiga.
Kell 15.00-15.30 Tartu ja Pärnu gruppide kohvipaus.
Kell 15.30 kogunemine ERM-i Hurda saalis, juhised ümarlauaks.
Kell 16.00-18.00 Tartu ja Pärnu kursuslaste ühine õppekäik: Osalemine ümarlaua „Võime rääkida“ lindistusel ERM-is.

Samal päeval kell 11.00-15.00 vajadusel täiendav õppepäev ja/või õppekäik neile, kellel on üks koolituspäev vahele jäänud. Õppepäeval vaatame filmi „Olemise ilu“, millele järgneb arutelu. Õppekäik püsinäitusel „Kohtumised“: „Inimene ja looduskeskkond“.
Toimumise koht: ERM, Muuseumi tee 2, Tartu.

--------
Projekt saab toetust Euroopa Sotsiaalfond+ toetusest rahastatava projekti nr 2021-2027.4.07.23-0006 „Eesti keele õpet toetavad tegevused ja kodanikuõpe“ alategevus nr 3.4.4.4 „Erinevate kultuuri- ja vaba aja tegevuste pakkumine eesti keele õppe toetamiseks ning praktiseerimiseks“ raames.

Registreerimine: https://iseteenindus.integratsioon.ee/service/view/14335?lang=et

NB! Registreerimine sündmustele toimub nüüd läbi Integratsiooni Sihtasutuse iseteeninduse, kuhu saate siseneda ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil. Palun tutvuge iseteeninduse kasutusjuhendiga: https://integratsioon.ee/iseteenindus