Ootame keeleõppijaid Aiahaldjate kevadkooli

Eesti keele maja pakub uut võimalust ühildada eesti keele õpe oma lemmikharrastusega. Koostöös Hiiumaa Ametikooli, Narva Kunstiresidentuuri ja Juhani Puukooliga kutsub keelemaja keeleõppijaid Aiahaldjate kevadkooli – looma Narvas unistuste aedu ja samal ajal eesti keelt harjutama. Kevadkoolis osalemiseks tuleb huvilistel kandideerida hiljemalt 9. märtsil.

Aiahaldjate kevadkoolist saab osa võtta 40 eesti keele õppijat. Alates 17. märtsist kuni 25. augustini saab igaüks neist välja töötada ja ellu viia oma unistuste aia projekti. Vajalikke teadmisi jagavad Hiiumaa Ametikooli õpetajad, vahendeid Juhani Puukool. Ideid teostavad keeleõppijad Narva kunstiresidentuuri NART kogukonnaaias. Kõik vajaliku idee elluviimiseks tagab neile Integratsiooni Sihtasutuse eesti keele maja.

„Meie uus eriprojekt avab eesti keele õppijaile veel ühe ainulaadse võimaluse ühildada keeleõpe ühistegevusega. Varasemad sarnased ettevõtmised on näidanud, et niiviisi leiavad osalejad lisaks ühisele keelele ja sarnasele harrastusele veel palju ühist. Seekord loovad erinevatest Eesti paikades kokkutulnud  üheskoos rohelise linnaruumi, mis aitab ühendada ka inimesi,” ütles Eesti keele maja juht Anna Farafonova.

Kool avab uksed keeleõppijaile üle Eesti. Osalemiseks piisab huvist aianduse vastu ja soovitatav on eesti keele oskus kesktasemel (vähemalt tasemel B1+). Tunnid toimuvad kaks korda kuus Narva eesti keele majas.

„Loodud aedade ilu hindab asjatundlik žürii, mille koosseisu kuuluvad Hiiumaa Ametikooli õpetajad, Juhani Puukool spetsialistid ja Narva Linnavalitsuse esindaja. Žürii teeb tulemused teatavaks 25. augustil kell 15:00 Narva kunstiresidentuuris toimuval tseremoonial,” ütles projekti eestvedaja ja eesti keele õpetaja Julia Viirsalu.

Projektis osalemiseks tuleb eesti keele õppijal esitada avaldus veebilehel www.integratsioon.ee/aianduskool hiljemalt 9. märtsil. Samal veebilehel on avaldatud kevadkooli tunniplaan ja muu info.

https://www.integratsioon.ee/ootame-keeleoppijaid-aiahaldjate-kevadkooli