Ootame sind, kohanemise valdkonna kommunikatsioonispetsialist!

Kommunikatsioonispetsialist, tule toetama uute Eesti elanike kohanemist!

Meie meeskond on pühendunud Eestis sidusa ühiskonna kujunemisele mitmekesiste tegevuste kaudu. Toetame eri rahvustest inimeste koostegutsemist ja rahvuskultuuride väärtustamist, eesti keele ja kultuuri tundmaõppimist, Eestist pärit inimeste kodumaale naasmist ja ülemaailmse kogukonnana toimimist ning Eestisse elama tulnud inimeste kohanemist ja kaasamist. 

Sulle kui kohanemise valdkonna kommunikatsioonispetsialistile  

usaldame

 • Eestisse elama tulnud inimeste teavitamise kohanemisvõimalustest ühismeedia ning massimeedia vahendusel;
 • teavitamiseks vajalike materjalide ja tegevuste ajakohastamise;
 • muid ülesandeid, mis aitavad korraldada teavitustööd kohanemise vallas.

tuleb kasuks

 • kogemus eri rahvustest inimeste teavitamisel ja vastava teavitustöö korraldamisel; 
 • oskus leida paindlikke lahendusi koostöös erinevate osapooltega;
 • laitmatu eesti keele oskus ning heal tasemel inglise ja vene keele oskus.

tagame

 • mitmekesise ja tähendusliku töö innustavas meeskonnas; 
 • enesearengu, tervise ja pere väärtustamise;
 • kaasaegse töökeskkonna Tallinna või Narva südames koos kaugtöö võimalusega. 

 

Tegemist on ajutise ametikohaga. Ootame meiega liituma esimesel võimalusel, et teha koostööd selle aasta lõpuni. 

Meie meeskonnaga liitumiseks saada hiljemalt 10. märtsil CV-Online, CV-Keskus või Töötukassa veebiportaalides või aadressile [email protected] märksõnaga „Kommunikatsioonispetsialist“

 • motivatsioonikirja, milles põhjendad soovi meie meeskonnaga liituda ja kirjeldad oma eelnevat töökogemust sarnases vallas;
 • CV, milles täpsustad enda ootusi töötasu ja muude töötingimuste osas.

 
Täiendavatele küsimustele vastab kommunikatsioonijuht Katja Sepp – tel 53074951, e-post [email protected].

Kohanemise valdkonna kommunikatsioonispetsialist