Tule meile nõustajaks Tallinna kontorisse!

Integratsiooni Sihtasutus toetab mitmekesiste tegevuste kaudu sidusa ühiskonna kujunemist: Eestis elavate erinevatest rahvustest inimeste koostegutsemist ja rahvuskultuuride väärtustamist, eesti keele ja kultuuri tundmaõppimist, Eestisse töötama või elama tulnud inimeste kohanemist ning Eestist pärit inimeste kodumaale naasmist ja ülemaailmse kogukonnana toimimist.

Inimeste mõistmine ja abistamine on Sinu loomuses?

Tule meile nõustajaks Tallinna kontorisse!

Siin on Sul võimalus anda head nõu ühiskonnas kohanemise teemadel:

 • jagad teavet eesti keelest erineva emakeelega elanikele, et nad siin oma koha leiaks ja ühiskonna tubliks liikmeks saaks;
 • jagad nõu eesti keele õppe teemadel, aitad analüüsida iga inimese vajadusi ja kogemusi ning koostada nende vajadustest lähtuv keeleõppe plaan;
 • koondad nõustamistel kogutud infot, et saaksime oma teenuseid veel paremaks lihvida.

Sobitud täiuslikult meie sekka, kui:

 • oled veenev arutelupartner, särasilmne motiveerija ja rõõmus esineja;
 • Sul on varasem täiskasvanute nõustamise ja meeskonnatöö kogemus;
 • tead üht-teist erinevatest lõimumisvaldkonna teemadest;
 • räägid ja kirjutad selgelt ja õigesti eesti, vene ja inglise keeles;
 • oled osav arvuti ja kontoritarkvara kasutaja;
 • oled paindlik ja kohaned kiiresti muutuvate oludega.

Sinu töörõõmu aitavad luua:

 • võimalus muuta Eesti oma kätega paremaks;
 • avardavad koolitused ja meeskonnategevused;
 • mõnus kaasaegne kontor Tallinna südames;
 • mõistev juht, kes ei sekku pisiasjadesse, ja toetavad kolleegid;
 • paindlik töökorraldus (võimalus töötada kodukontoris);
 • tervise, pere ja enesearengu väärtustamine kollektiivis;
 • erineva emakeele, vanuse ja teekonnaga inspireerivad kolleegid;
 • erakordne kollektiiv, kus töötajate rahuloluindeks on 93.

Kandideerimiseks palume saata oma CV ja motivatsioonikiri e-mailile [email protected] 26.11.2023 märksõnaga „Tallinna nõustaja“.

Motivatsioonikirjas palume kirjeldada oma nõustamisalast töökogemust ja senise tööpraktika kõige vastutusrikkamat ning õnnestunumat ülesannet, samuti palume lisada palgasoov.

Lisainfo: Anna Farafonova, [email protected].

Tule meile nõustajaks Tallinna kontorisse!