Eesti keele praktika keelekohvikus (viitenumber 267601)

Contest period: -
Code: 267601
Organizer: Integratsiooni Sihtasutuse Rakenduskeskus

Riigihanke eesmärk on leida partnerid, kes korraldavad eesti keele praktiseerimiseks keelekohvikud, sh veebikohvikud, üle Eesti ajavahemikul september 2023–22. detsember 2023. Riigihanke eesmärgi saavutamiseks sõlmitakse kuni 2 (kaks) hankelepingut.

Rahastamisallikas:

Euroopa Sotsiaalfond+ toetusest rahastatava projekti nr 2021-2027.4.07.23-0006 „Eesti keele õpet toetavad tegevused ja kodanikuõpe“ alategevus nr 3.4.4.1 „Keeleõppe omandamisele suunatud keele praktiseerimise keskkonna ja selle toetavate lahenduste arendamine ja pakkumine“.

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil:

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/6190212/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 03.augustil 2023 kell 14.00.

Additional information:

Jana Tondi

keeleõppe valdkonnajuht

+372 659 9069
[email protected]