Taotlusvoor: „Eesti väliskogukondadele suunatud omaalgatuslike projektide taotlusvoor 2023“

Contest period: -
Taotlusvoor

Taotlusvooru  aeg: 25.04.2023 - 25.05.2023 kell 23.59 (Eesti aja järgi)

Taotlusvooru  eesmärgiks on tugevad üleilmsete eestlaste kogukonnad ja nende tihe kontakt Eestiga.

Taotlusvoorust toetatakse omaalgatuslikke tegevusi, mis tugevdavad eesti väliskogukondade ühtekuuluvustunnet Eestiga, aitavad kaasa eesti identiteedi säilimisele välismaal ning toetavad Eesti head kuvandit, samuti suurendavad Eestis teadlikkust diasporaade tegevustes.

Projekti toetusprogrammi prioriteediks on kõik noortele suunatud tegevused.

Nõuded taotlejale

Taotlejaks võib olla Eesti Vabariigis  registreeritud eraõiguslik juriidiline isik ja äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja ning välisriigis asukohamaa reeglite järgi registreeritud eraõiguslik juriidiline isik.

Taotlusvooru eelarve on 50 000 eurot. Ühele projektile antav toetus on maksimaalselt  5000 eurot.

Taotluste esitamise tähtaeg on 25.05.2023 kell 23:59 (Eesti aja järgi)

Digitaalselt allkirjastatud taotlus (või allkirjastatud ja skannitud) koos lisadega esitatakse elektrooniliselt aadressil [email protected]  märgusõnaga „Taotlusvoor omaalgatuslikud projektid“.

Taotlusvooru rahastab Välisministeerium.

Taotlusvooru alusdokumendiks on „Eesti väliskogukondadele suunatud omaalgatuslike projektide taotlusvoor 2023 “ taotlusvooru juhend.

Taotlusvooru ellu viimise aluseks on Üleilmse eestluse tegevuskava 2022-2025

Taotlusvooru infopäev toimub Teams keskkonnas 9.05.2023 algusega kell 16:00 (Eesti aja järgi)

Infopäevale palume eelnevalt (kuni 08.05) registreeruda aadressil [email protected].

Vajadusel on võimalik kokku leppida personaalne nõustamine.

Lisad:

Additional information:

Kaire Cocker

Rahvuskaaslaste nõustamisteenuste valdkonnajuht

Tel:  +372 5364 4172
E-post: [email protected]