Taotlusvoor: „Eesti väliskogukondadele suunatud omaalgatuslike projektide taotlusvoor 2023“

Contest period: -
Taotlusvoor

Taotlusvooru  aeg: 25.04.2023 - 25.05.2023 kell 23.59 (Eesti aja järgi)

Taotlusvooru  eesmärgiks on tugevad üleilmsete eestlaste kogukonnad ja nende tihe kontakt Eestiga.

Taotlusvoorust toetatakse omaalgatuslikke tegevusi, mis tugevdavad eesti väliskogukondade ühtekuuluvustunnet Eestiga, aitavad kaasa eesti identiteedi säilimisele välismaal ning toetavad Eesti head kuvandit, samuti suurendavad Eestis teadlikkust diasporaade tegevustes.

Projekti toetusprogrammi prioriteediks on kõik noortele suunatud tegevused.

Nõuded taotlejale

Taotlejaks võib olla Eesti Vabariigis  registreeritud eraõiguslik juriidiline isik ja äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja ning välisriigis asukohamaa reeglite järgi registreeritud eraõiguslik juriidiline isik.

Taotlusvooru eelarve on 50 000 eurot. Ühele projektile antav toetus on maksimaalselt  5000 eurot.

Taotluste esitamise tähtaeg on 25.05.2023 kell 23:59 (Eesti aja järgi)

Digitaalselt allkirjastatud taotlus (või allkirjastatud ja skannitud) koos lisadega esitatakse elektrooniliselt aadressil [email protected]  märgusõnaga „Taotlusvoor omaalgatuslikud projektid“.

Taotlusvooru rahastab Välisministeerium.

Taotlusvooru alusdokumendiks on „Eesti väliskogukondadele suunatud omaalgatuslike projektide taotlusvoor 2023 “ taotlusvooru juhend.

Taotlusvooru ellu viimise aluseks on Üleilmse eestluse tegevuskava 2022-2025

Taotlusvooru infopäev toimub Teams keskkonnas 9.05.2023 algusega kell 16:00 (Eesti aja järgi)

Infopäevale palume eelnevalt (kuni 08.05) registreeruda aadressil [email protected].

Vajadusel on võimalik kokku leppida personaalne nõustamine.

Lisad:

 

Taotlusvooru tulemused

Taotleja nimi

Projekti nimi

Toetuse summa

Eesti Gaidide Liit

Osalemine Eesti Skautide ja Gaidide Malev Kanadas suurlaagris "Pikksilm"

5000

Eesti Keeleklubi Göteborgis

Göteborgi laste Laulupeole minek

2500

Vironkielisen opetuksen seura

Üleilmakooli info- ja perepäev Tartus 4.08.2023 ja infotunnid veebis

1500

Associazione Culturale Italia Estonia

Eesti keele ja meele päev Roomas

3000

Eesti Selts Belgias

Jõulusalmidega jõulupeole

3000

Eesti Maja Hollandis

Hollandi eestlaste kogukonna ja koolipere lõimumine

3000

Pariisi Eesti kool/Ecole Estonienne de Paris

Eesti rahvatantsu töötuba

1182

Estonian Arts Centre

Nou Pois Äläud II

2500

Die Blaue Brücke e.V.

Mustrid ja musid

700

Tampere Eesti Klubi ry

Hariduskonverents Tamperes 2023

1000

Virtual Assistants Team Limited

Eesti Kogukonna Päev Iirimaal

1587

Sydney Eesti Selts

Koori bootcamp ja häälepartiide salvestus

1500

Eesti Instituut MTÜ

Loovus ja Loodus

2500

Kuoroyhdistys Siller ry

Siller 15

3500

Eesti Ühiskond Saksamaa Liitvabariigis

Suvine pööripäev (Baltisches Mittsommerfest) 10. juuni 2023

2500

Kristiina Killo T/A Estonian Culture Club in London

Rändteater Vaba vanker etendus "Eestlaste Muistne Lugu", Nukukunsti õpitoad, Jutuvestmise ja regilaulu õpitoad, maskiteatri ja improvisatsiooni töötoad lastele, noortele ja täiskasvanutele Londonis

2500

Nor-Est Tronderforening

Trondheimi keele- ja kultuurifestival

1500

Stockholmi Eesti Huvikool

Noorte Rahvaülikool

2500

Rootsi Eestlaste Liit

Eesti Noored Rootsis võrkpallimeeskond

1724

Virolais Yhdistysten Verkosto Suomessa ry

Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes innovatsioonipäevad 2023 Turus

1000

Pirkanmaa Tuglas-seura ry

Rahvapidu

2000

Estonian Society in Melbourne Inc.

Uskumatu Tomatu - Estonian Cultural Festival 2023

2000

AO Comunitatea Estona din R.Moldova

Vanaemadelt lastelastele Eesti traditsioonid igavesti

1807

 

Kokku

50 000.00 eurot

Additional information:

Kaire Cocker

Rahvuskaaslaste nõustamisteenuste valdkonnajuht

Tel:  +372 5364 4172
E-post: [email protected]