Ootame oma meeskonda kommunikatsioonispetsialisti

Tahad aidata Eesti inimestel ühist keelt leida? Tule meile kommunikatsioonispetsialistiks! 

Integratsiooni Sihtasutus ühendab asjatundjaid, kes mitmekesiste tegevuste kaudu toetavad sidusa ühiskonna kujunemist: Eestis elavate erinevatest rahvustest inimeste koostegutsemist ja rahvuskultuuride väärtustamist, eesti keele ja kultuuri tundmaõppimist, Eestisse töötama või elama tulnud inimeste kohanemist ning Eestist pärit inimeste kodumaale naasmist ja ülemaailmse kogukonnana toimimist.
 
Sulle kui meie kommunikatsioonispetsialistile 

Usaldame

 • kommunikatsiooni meie digitaalsetes infokanalites ehk meie sotsiaalmeedia kontode, veebilehe ja uudiskirja toimetamise ning arendamise;
 • infomaterjale ehk meie pakutavaid võimalusi tutvustavate trükiste, videote ja muude esitluste koostamise ning kaasajastamise;  
 • muud ülesanded, mis aitavad saavutada oodatud tulemusi nii Sinu töös kui ka meie kommunikatsioonis.

 
Tagame

 • võimaluse täiustada enda kogemusi ettevõtmistega, mis on tähtsad ka ühiskondlikult;
 • meeskonna kogenud asjatundjatest, kes mõtlevad suurelt ja tegutsevad agaralt;
 • töötasu ja muud vahendid, mis innustavad koos meiega töötama.

 
Tuleb kasuks

 • hoiak „miski pole võimatu“, oskus töötada meeskonnas ja võimekus saata korda mitu erinevat tööd korraga; 
 • vähemalt kolm aastat turundus- või kommunikatsioonialast töökogemust ja haridus, mis võimaldavad Sul meie usaldatud tööd asjatundlikult teha;
 • laitmatu eesti keele oskus nii kõnes kui kirjas, heal tasemel inglise ja vene keele oskus.

  
Meie meeskonnaga liitumiseks saada hiljemalt 30. aprillil aadressile [email protected]

 • CV, milles täpsustad enda ootusi töötasu ja muude töötingimuste osas;
 • motivatsioonikirja, milles põhjendad soovi meie meeskonnas töötada ja kirjeldad projekti, mis on õnnestunud tänu Sinu panusele.

 

Täiendavatele küsimustele vastab kommunikatsioonijuht Katja Sepp – tel 53074951, e-post [email protected].