Riigihange „Uussisserändajatele suunatud kohanemisprogrammi teemamoodulite koolituste tellimine” (viitenumber 262281)

Contest period: -
Riigihange
Code: 262281
Organizer: Integratsiooni Sihtasutuse Rakenduskeskus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5697120/general-info

Menetluse liik: sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus

Riigihanke eesmärk: leida korraldaja, kes tagab teemamoodulite koolituste läbiviimise ajavahemikul 29.05.2023-30.06.2024. Koolituste viimane lubatud toimumiskuupäev on 30.06.2024. 

Rahastamisallikas: Kultuuriministeeriumi kaudu eraldatud Euroopa Sotsiaalfondi+ ning riikliku kaasfinantseeringu vahendid (kultuuriministri 15.03.2023 käskkiri nr 80 „Eesti ühiskonnas lõimumist, sealhulgas kohanemist toetavate tegevuste elluviimiseks toetuse andmise tingimused“, toetatava tegevuse nr 3.1 „Kohanemisprogrammi „Settle in Estonia“ pakkumine“ alategevus nr 3.1.4.3 „Kohanemiskoolituste, sealhulgas videokoolituste ning eesti keele õppe pakkumine ja teavitustegevuste korraldamine“).

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil:
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5697120/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 21. aprillil 2023 kell 12.00.

Additional information:

Liilika Raudhein

Välisprojektide koordinaator

+372 659 9841
[email protected]