Riigihange „Uussisserändajatele suunatud kohanemisprogrammi keeleõppe kursuste tellimine” (viitenumber 259948)

Contest period: -
Riigihange
Code: 259948
Organizer: Integratsiooni Sihtasutuse Rakenduskeskus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5483721/general-info

Menetluse liik: sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus

Riigihanke eesmärk: leida korraldaja, kes tagab Euroopa keeleõppe raamdokumendi põhimõtetega kooskõlas kohanemisprogrammi eesti keele A1- ja A2-tasemel keeleõppe (eesti keeles) läbiviimise kvalifitseeritud õpetajate juhendamisel ajavahemikul aprill 2023 – september 2024 (k.a) parandamaks uussisserändajate keeleoskust.

Rahastamisallikas: Kultuuriministeeriumi kaudu eraldatud Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide ja riigieelarvelised vahendid, kusjuures Kultuuriministeeriumil on õigus rahastamise allikat muuta või täpsustada.

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil:
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5483721/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 27. veebruaril 2023 kell 14.00.

Additional information:

Jana Tondi

keeleõppe valdkonnajuht

+372 659 9069
[email protected]