Integratsiooni Sihtasutus võtab tööle keeleõpet toetavate tegevuste valdkonnajuhi

Siin aitad Sa inimestel eesti keelt päriselt kasutama hakata.

Sinu tööks on ...   

•    eesti keele harjutamist soodustava keskkonna loomine keeleõppijatele, 
•    sihtrühmale sobivate keeleõpet toetavate tegevuste ja programmide väljatöötamine ning elluviimine,  
•    uudsete keelepraktika lahenduste loomine ja juurutamine,  
•    oma tööga seotud riigihangete sisuline ettevalmistamine.    

Sobitud täiuslikult meie puslesse, kui ...  

•    Sa mõistad erineva keele- ja kultuuritaustaga õppijate vajadusi,  
•    oled varemgi projekte juhtinud ning välisfondide mainimine toob Su näole mõistva ilme,
•    Sul on kõrgharidus, 
•    oskad näha suurt pilti, aga samas märgata ka detaile, 
•    inimestega suhtlemine ja koostöö  annab Sulle energiat, 
•    Sinu eesti keele oskus on suurepärane ning  saad hakkama  ka inglis- ja venekeelse suhtlusega. 

Sinu töörõõmu aitavad luua …

•    võimalus teha tähendusega tööd ja panustada sellesse, et eesti keelt mitte ainult ei õpita, vaid saadakse ka selgeks, 
•    vabadus ja vastutus tööotsustes,   
•    tervise, pere ja enesearengu väärtustamine kollektiivis,   
•    erineva emakeele, vanuse ja kogemusega inspireerivad kolleegid,    
•    mõnus kaasaegne kontor Narva või Tallinna südames,    
•    võimalus vahel kodukontoris töötada,   
•    avardavad meeskonnategevused,   
•    asjatundlik ja koostööd väärtustav kollektiiv, kus töötajate rahuloluindeks on 93. 
 
Kandideerimiseks palume saata oma CV ja motivatsioonikiri e-mailile [email protected] hiljemalt 12. veebruaril märksõnaga „keeleõpet toetavate tegevuste valdkonnajuht“.  

Motivatsioonikirjas palume kirjeldada oma varasemat töökogemust ja senise tööpraktika kõige vastutusrikkamat ning õnnestunumat ülesannet, samuti palume lisada palgasoov.  

Lisainfo: Dmitri Moskovtsev, tel 659 9023