Taotlusvoor „Rahvusvähemuste kultuuriseltside toetus 2023“

Contest period: -
Taotlusvoor

Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa rahvusvähemuste keele ja kultuuri säilitamisele ja tutvustamisele Eestis

Toetuse andmisega saavutatakse järgmised oodatavad tulemused: 
1)    rahvusvähemuste kultuuripärandiga seotud traditsioonid on elujõulised;
2)    tutvustatakse rahvusvähemuste kultuuri Eesti avalikkusele;
3)    ellu on viidud rahvusvähemuste kultuuriseltside traditsioonilised festivalid ja muud sündmused;
4)    välja on antud rahvusvähemuste kultuuripärandit tutvustavad teabematerjalid;
5)    loodud on koostöövõrgustik  rahvusvähemuste ja eesti kultuuriseltside vahel;
6)    noored on kaasatud rahvusvähemuste kultuuriseltside tegevustesse.

Nõuded taotlejale
Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud mittetulundusühing, kelle põhikirjajärgne tegevus on seotud rahvusvähemuste kultuuri säilitamise ja arendamisega.
Toetust ei anta rahvusvähemuste katusorganisatsioonidele, kes saavad kultuuriministri 31. detsembri 2018. a määruse nr 24 alusel tegevustoetust, või tegevustele ja projektidele, mida on toetatud vähemusrahvuste kultuuriautonoomia seaduse alusel.

Taotlusvooru eelarve on  83 050 eurot. Ühele taotlusele antav maksimaalne summa on 6000 eurot.

Taotluste esitamise tähtaeg on 13.02.2023 kell 23:59.

Toetuse taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login 

Taotlusvooru rahastab Kultuuriministeerium. Taotlusvooru aluseks on kultuuriministri 19.02.2019 määrus nr 6 „Rahvusvähemuste kultuuriseltside toetamise tingimused ja kord“, mis on avaldatud SIIN (venekeelne tõlge lisatud failina allpool) ning selle seletuskiri:

 

Taotlusvooru infotund toimub 02.02.2023 kell 15:00 Rävala pst 5, Tallinnas. Võimalik on osaleda ka veebi kaudu Teams keskkonnas. Infotund toimub eesti keeles. Vajadusel selgitused vene keeles.
Infotunnile palume eelnevalt registreeruda aadressil [email protected]
 

Lisainfo:

Ave Härsing
kultuurilise mitmekesisuse valdkonnajuht
Integratsiooni Sihtasutus
Tel: 659 9024
E-post: [email protected] 

Raili Pihlamägi
koordinaator
Integratsiooni Sihtasutus
Tel: 659 9066
E-post: [email protected]

Organisation/name Contributed to Sum
Ukraina Noorsoo Liit Eestis Ukraina kultuuri rahvusvahelise laste-noorte festivali "Kvitõ Ukrainy" 6 000.00 EUR
MTÜ Läti Rahvuskultuuri Selts Eestis Läti Kultuuripäevad Eestis 2023 6 000.00 EUR
Eesti Moldova Ühing XIII Etnolaat ja XXXV Foorum 5 000.00 EUR
Mittetulundusühing Orpheus Ukraina kultuuri rahvusvaheline täiskasvanute festival "Põhja Täht" 5 000.00 EUR
Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi Mõkolai-Fest 2023 5 000.00 EUR
Ukraina Naiste Liit Eestis Ukraina Naiste Liidu Eestis 25.aastapäeva tähistamine 5 000.00 EUR
Valgevene Kultuurihariduslik Mittetuliundusühing Lad XXIII rahvusvaheline festival “Multikultuurne Pärnu” 6 000.00 EUR
Kultuuriselts “Pritšudje” Festival “Peipsi laine” 5 000.00 EUR
Pärnu Ingerisoomlaste Kultuuriselts "SOPU-SOINTU"/"KOOS-KÕLAS": Ingerisoome info- ja pärimuskultuuri kogumik 3 000.00 EUR
Ukraina Kultuurikeskus Mehhaaniline mänguasjade teater. Patud sõjaajal 5 000.00 EUR
Mittetuliundusühing Armeenia Kultuuriselts Jerevan Vardevor 4 500.00 EUR
Euroopa Romade Foorum Eestis MTÜ Romfest-EST 2023 5 000.00 EUR
MTÜ Ukraina Maja Vyshyvay 4 000.00 EUR
Eesti Leedulaste Ühendus Leedu kultuuri päev Tallinnas 4 500.00 EUR
Narva Linna Slaavi Kultuuriselts Svätogor Festival “Eesti Rahvaste Pärg” 4 000.00 EUR
Eesti Aserbaidzaani Noortekeskus “IRS” Kevadpüha Novruz Bajramõ 1 500.00 EUR
Mittetuliundusühing Eesti Juudi Kogukond Rahvusvaheline Konverents "Eesti Juudi Kogukond 105-aastase Eesti Vabariigi Ajaloos ja Iisraeli 75. iseseisvusaastal" 4 050.00 EUR
Mittetuliundusühing Haridus-Kirjastuslik Kultuurikeskus ZLATA Loengud, viktoriinid ja meistriklassid „Vne traditsioonid ja erinevused Eesti traditsioonidega“ 4 500.00 EUR