Riigihange „Eesti kultuuriruumi tutvustamine Eestis elavatele vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele” (viitenumber 258130)

Contest period: -
Riigihange
Code: 258130
Organizer: Integratsiooni Sihtasutuse Rakenduskeskus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5286140/general-info

Menetluse liik: Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus

Riigihanke eesmärk: välja töötada ja pakkuda Eesti kultuuriruumi tutvustavate tegevuste ettevalmistamist ja elluviimist ajavahemikul veebruar - mai 2023 (k.a) vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele.

Rahastamisallikas: Euroopa Sotsiaalfondist rahastatav projekt nr 2014-2020.2.06.004005006.01.15-0001 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused“

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris aadressil:
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5286140/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 29. detsembril 2022 kell 14.00.

Additional information:

Jana Tondi

keeleõppe valdkonnajuht

+372 659 9069
[email protected]