Ida-Virumaa ettevõtlust edendavad spordi- ja kultuuriüritused

Contest period: -
Taotlusvoor
Organizer: Integratsiooni Sihtasutuse rakenduskeskus

Taotlusvooru rahastab Rahandusministeerium.

Taotlusvooru aluseks on riigihalduse ministri 13.04.2020 määrus nr 13 "Ida-Virumaa ettevõtlust edendavate spordi- ja kultuuriürituste toetuse andmise tingimused ja kord", mis on leitav siin.

Taotlusvooru eesmärk

Taotlusvooru eesmärk on elavdada Ida-Virumaa ettevõtlust ja majandusarengut, tõsta piirkonna elukeskkonna atraktiivsust, pidurdada nooremaealiste väljavoolu ning piirkonna eelisarendamise abil vähendada mahajäämust teistest Eesti piirkondadest.

Spordi- ja kultuuritegevuste toetamise eesmärk on aidata kaasa erinevate piirkondade sidustatuse paranemisele Ida-Virumaaga, mitmekesistada spordi- ja kultuurielu ning edendada Ida-Virumaa turismi. Samuti toetada lõimumist Ida-Virumaal eesti keele oskuse arendamise ning kultuuri- ja sporditegevuste abil.

Toetatavad tegevused peavad aitama kaasa erineva kultuurilise taustaga inimeste igapäevaste kontaktide suurendamisele ja omavahelisele suhtlusele.

Toetatavad tegevused

Toetatakse erinevate kultuuri- ja spordiürituste korraldamist, sh balleti-, muusika- ja filmifestivalid, massi- või meeskonnaspordi üritused. Tegemist võib olla nii uus- kui ka korduvüritusega, eelistatud on eesti kultuuri ja spordiga tutvumise võimaluste pakkumine, nt seiklus-, üllatus- ja elamuskogemust pakkuvad tegevused. Toetatavad kultuuri- või spordiüritused peavad olema vähemalt maakondliku tähtsusega, mistõttu on projektis osalevate inimeste miinimumarv 1000.

Taotlusvooru abikõlblikkuse periood on 8.09.2022 – 30.06.2023.

Ei toetata projekti, mis on ellu viidud enne toetuse taotluse esitamist ehk kui kõik projekti toetatavad tegevused on juba ellu viidud.

Nõuded taotlejale

Taotlejaks võib olla Eesti Vabariigis registreeritud juriidiline isik, kohalik omavalitsus ja selle hallatav asutus või äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja.

Taotlusvooru eelarve on 165 000 eurot. Taotletava toetuse minimaalne summa on 10 000 eurot ja maksimaalne summa 25 000 eurot taotluse kohta. Iga taotleja saab esitada ainult ühe taotluse.

Taotluste esitamise tähtaeg on 10.10.2022 kell 23.59.

Toetuse taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login.

Taotlusvooru infopäev eesti keeles toimub Microsoft Teamsi keskkonnas 21.09.2022 kell 15.00.

Infopäevadele palume registreeruda aadressil [email protected]

Infopäeva link edastatakse osalejatele hiljemalt päev enne infopäeva toimumist.

Vajadusel on võimalik kokku leppida personaalne nõustamine nt Skype’is, Zoomis, Teamsis.

Lisainfo:

Ave Härsing
kultuurilise mitmekesisuse valdkonnajuht
tel 659 9024
e-post: [email protected]

Iris Järv
koordinaator
tel 659 9029
e-post: [email protected]

Organisation/name Contributed to Sum
1. Toila valla Spordi- ja Kultuurikeskus Õhtu ilu Oru pargis 17.06.2023 25 000.00 EUR
2. Mittetulundusühing Alutaguse Maraton 45. Alutaguse Maratoni korraldamine 25 000.00 EUR
3. MTÜ WILDSTREAM Narva Jõuluküla 24 000.00 EUR
4. Spordiürituste Korraldamise Klubi Narva Energiajooks 2023 23 000.00 EUR
5. Kuldliiga Heino Lipu mälestusvõistlused kergejõustikus - JÕHVI 2023 23 000.00 EUR
6. Kohtla-Järve Gümnaasium Ida-Virumaa koolinoorte ühisprojekt- kontsertlavastus Johnny 22 650.00 EUR
7. Sihtasutus Vaba Lava 100% Narva - kogukonnalavastus, mis seob piirilinna elanikud ühtseks tervikuks 18 000.00 EUR
8. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet „Narva Maitsed 2023“ degusteerimislaada korraldamine 12 396.00 EUR