Keelesõbra programmi lõppenud hooaeg viis kokku inimesi üle maailma

Veebruarist maini said 343 eesti keele õppijat Integratsiooni Sihtasutuse algatatud Keelesõbra programmi raames eesti keelt harjutada 332 vabatahtliku mentori abil. Programmi eesmärk on pakkuda eesti keele õppijatele täiendavaid eesti suhtluskeele harjutamise võimalusi ja julgustada neid keelt igapäevaselt kasutama.

„Nõustun ühega tänavustest keelementoritest Karl-Martin Sinijärvega, et Keelesõbra hooaeg võib küll lõppeda, aga programm peab kindlasti jätkuma. Nüüd, peale kolmandat hooaega olen veendunud, et keelesõprus ei edenda ainult eesti keele oskust, vaid loob mitmetahulisi ja kestvaid suhteid siinsete inimeste vahel,“ ütles Keelesõbra koordinaator, Integratsiooni Sihtasutuse partnerlussuhete valdkonna juht Ave Landrat.

Vabatahtlikud mentorid aitasid eesti keele õppijatel kõnekeelt harjutada, vesteldes nendega mõned korrad nädalas telefonitsi või e-kanalite kaudu erinevatel elulistel teemadel eesti keeles. Integratsiooni Sihtasutuse eesti keele majade õpetajad ja projekti kaasatud eesti keele metoodikud juhendasid mentoreid, pakkudes lühikoolitusi ja soovitades õppematerjale. Mentorid vahetasid omavahel aktiivselt infot ja kogemusi keeleõppijate abistamisel.

Tänu vestlustele keelesõbraga on keeleõppijad ületanud keelebarjääri ning saanud julgust eesti keele kasutamisel ja eestlastega suhtlemisel. Vaatamata erinevale emakeelele ja kultuuritaustale on keelesõbrad avastanud palju ühist ning õppinud üksteist paremini tundma.

Keelesõbra programmis osales 24 erineva emakeelega õppijaid. Enamus keeleõppijatest rääkis emakeelena vene keelt, kuid lisaks tuli programmi ukraina, inglise, hispaania, türgi, hiina, urdu, soome, saksa, portugali, rootsi, kasahhi, prantsuse, bengali, araabia, läti, ungari, valgevene, gruusia, poola, armeenia, pärsia, tšehhi ja itaalia emakeelega inimesi.

Enamus mentoreid olid Eestist, kuid neile lisaks ühines projektiga eesti keele rääkijaid veel paljudest riikidest üle maailma: Suurbritanniast, Soomest, Lätist, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Poolast, Ukrainast, Austriast, Ungarist, Rootsist ja Jamaicalt.

Keeleõppijad olid valdavalt Eesti elanikud, üksikud eesti keele huvilised asusid Venemaal, USAs, Saksamaal, Soomes ja mujal.

Kõik mentorid panustasid projekti vabatahtlikult, keeleõppijad ühinesid algatusega avaliku registreerimise alusel. Vabatahtlikke, kes on valmis Integratsiooni Sihtasutusega koostööd jätkama, kaasatakse ka edaspidi erinevatesse keeleõppe ja lõimumisega seotud projektidesse.

17. mail toimub Keelesõbra programmi III hooaja kokkuvõtmine Zoomi keskkonnas. Sõbrapäevast maikuu keskpaigani kestnud keeleõppijate juhendatud kokkuviimine mentoritega peatub kuni järgmise hooaja alguseni, kuid soovi korral saavad keelesõbrad suhtlust jätkata.

Integratsiooni Sihtasutus algatas Keelesõbra programmi 2020. aastal, et pakkuda keeleõppijatele eriolukorra tõttu ära jäänud suhtluskeele harjutamiseks mõeldud ürituste asemele võimalusi jätkata keele praktiseerimist e-kanalites. Kolme aasta jooksul on kokku moodustatud juba 1322 õppepaari.

Image
Keelesõbra programm