Toetame lõimumisele suunatud kultuuri- ja spordialgatusi

Integratsiooni Sihtasutus kuulutas välja taotlusvooru erineva kultuurilise taustaga inimeste igapäevaste kontaktide tekkimisele, suhtlusele ning kaasamisele suunatud kultuuri- ja spordialgatuste toetamiseks. Taotlusi saavad esitada Eestis tegutsevad juriidilised isikud ja kohaliku omavalitsuse üksused 3. veebruarini.

Taotlusvooru eelarve on 89 577 eurot. Taotletava toetuse minimaalne summa on 1000 eurot ja maksimaalne summa 10 000 eurot taotluse kohta.

„Koosolemise algatused aitavad erineva emakeele ja kultuuritaustaga inimestel leida ühist keelt, üksteist paremini tundma õppida ja mõista ning hoiavad meid ühises kultuuriruumis. Ühised elamused spordis ja kultuuris innustavad inimesi rohkem omavahel suhtlema ja looma kontakte pikemaks ajaks,” ütles kultuurilise mitmekesisuse valdkonnajuht Kristina Pirgop-Benton.

Algatused, mille teostamiseks saab toetust taotleda, peavad pakkuma erineva kultuuritaustaga inimestele elujõulisi ühistegevusi spordi- ja kultuurivaldkonnas, tagama nende toimivat koostööd ning suurendama eesti kultuurist ja inforuumist osasaamist. Täpsem info taotlusvooru tingimuste kohta on toodud SIIN.

Taotlusvooru rahastab Kultuuriministeerium.