Riigihange: „Eesti keele kursused (eesti keeles) täiskasvanutele 2022” (viitenumber 243649)

Contest period: -
Riigihange
Code: 243649
Organizer: Integratsiooni Sihtasutuse Rakenduskeskus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3890248/general-info

Riigihanke eesmärk: leida korraldaja, kes tagab Euroopa keeleõppe raamdokumendi nõuetega kooskõlas eesti keele A1-, A2-, B1-, B2- ja C1-tasemel keeleõppekursused (eesti keeles) läbiviimise kvalifitseeritud õpetajate juhendamisel ajavahemikus veebruar 2022-30.08.2022  kokku 1072-le eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanule vähemalt 67 keelerühmas, parandamaks nende keeleoskust.

Menetluse liik: Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus

Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutuse Rakenduskeskus

Rahastamisallikas: Kultuuriministeeriumi kaudu eraldatud riigieelarvelised vahendid.

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3890248/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 23. detsembril 2021 kell 11.00.

Additional information:

Jana Tondi

Keeleõppe valdkonnajuht

+372 659 9069
[email protected]