Taotlusvoor: „Ida-Virumaa ettevõtlust edendavad spordi- ja kultuuriüritused“

Contest period: -
Taotlusvoor
Organizer: Integratsiooni Sihtasutuse rakenduskeskus

Taotlusvooru eesmärk on elavdada Ida-Virumaa ettevõtlust ja majandusarengut, tõsta piirkonna elukeskkonna atraktiivsust, pidurdada nooremaealiste väljavoolu ning läbi piirkonna eelisarendamise vähendada mahajäämust teistest Eesti piirkondadest.

Spordi- ja kultuuritegevuste toetamise kaudu on eesmärk aidata kaasa erinevate piirkondade sidustatuse paranemisele Ida-Virumaaga, mitmekesistada spordi- ja kultuurielu ning edendada Ida-Virumaa turismi. Samuti soovime toetada lõimumist eesti keele oskuse arendamise ning kultuuri- ja sporditegevuste kaudu Ida-Virumaal.

Toetatavad tegevused peavad aitama kaasa erineva kultuurilise taustaga inimeste igapäevaste kontaktide suurendamisele ja omavahelisele suhtlusele.

Oodatavad tulemused

Toetuse andmisega oodatakse Ida-Virumaal järgmiste tulemusteni jõudmist:
1) erinevatel üritustel on osalenud üle 30 000 inimese aasta kohta;
2) piirkonnas on toetatud aastas vähemalt kümmet üritust, sealhulgas kolme uusüritust;
3) ürituste korraldamisesse on kaasatud aastas vähemalt 200 piirkonna elanikku ja 10 organisatsiooni;
4) on kasvanud turismitulu;
5) on suurenenud kultuuri- ja spordisündmuste meediakajastuste arv;
6) toimunud kultuuri- ja spordiüritusi on tutvustatud Eesti avalikkusele.

Toetatavad tegevused

Toetatakse erinevate kultuuriürituste, sh balleti-, muusika- ja filmifestivalide, korraldamist ning erinevate massi- või meeskonnaspordi üritusi, sh festivalide, korraldamist. Tegemist võib olla nii uus- kui korduvüritusega, eelistatud on Eesti kultuuri ja spordiga tutvumise võimaluste pakkumine, nt seiklus-, üllatust- ja elamuskogemust pakkuvad tegevused. Toetatavad kultuuri-või spordiüritused peavad olema vähemalt maakondliku tähtsusega, mistõttu on osalevate inimeste miinimumarvuks seatud 1000. Taotlusvooru abikõlblikkuse periood on 30.08.2021-30.06.2022.

Ei toetata projekti, mis on ellu viidud enne toetuse taotluse esitamist ehk kui kõik projekti toetatavad tegevused on juba ellu viidud.

Nõuded taotlejale

Taotlejaks võib olla Eesti Vabariigis registreeritud juriidiline isik, avalik-õiguslik, sh kohalik omavalitsus ja selle hallatav asutus, ja eraõiguslik juriidiline isik või äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja.

Taotlusvooru eelarve on 205 209,28 eurot. Taotletava toetuse minimaalne summa on 10 000 eurot ja maksimaalne summa 25 000 eurot taotluse kohta.

Taotluste esitamise tähtaeg on 30.09.2021 kell 23.59.

Toetuse taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login.

Sisse logimiseks palume kasutada Chrome või Edge veebilehitsejat, Internet Explorerit kasutades võib esineda tõrkeid süsteemi töös.

Taotlusvooru infopäevad

Infopäevad toimuvad Microsoft Teamsi keskkonnas:

  • 16.09.2021 kell 14.00 (vene keeles),
  • 21.09.2021 kell 14.00 (eesti keeles).


Infopäevadele palume registreeruda aadressil [email protected]

Infopäeva link edastatakse osalejatele hiljemalt päev enne infopäeva toimumist.

Vajadusel on võimalik kokku leppida personaalne nõustamine, nt Skype’is, Zoomis, Teamsis.

Taotlusvooru rahastab Rahandusministeerium.

Taotlusvooru aluseks on Riigihalduse ministri 13.04.2020 määrus nr 13 "Ida-Virumaa ettevõtlust edendavate spordi- ja kultuuriürituste toetuse andmise tingimused ja kord", mis on leitav siin.

Määruse seletuskiri on kättesaadav siin: Riigihalduse ministri määruse „Ida-Virumaa ettevõtlust edendavate spordi- ja kultuuriürituste toetuse andmise tingimused ja kord“

Lisainfo:

Kristina Pirgop-Benton
kultuurilise mitmekesisuse valdkonnajuht
tel 659 9024
e-post: [email protected]

Iris Järv
koordinaator
tel 659 9029
e-post: [email protected]

Organisation/name Contributed to Sum
1. Alutaguse Matkaklubi SeiklusFest 2022 24 939.00 EUR
2. MTÜ Wildstream Põhjaõue Jõuluküla 12 790.00 EUR
3. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet Degusteerimislaada "Narva Maitsed 2022“ korraldamine 23 920.00 EUR
4. SA Narva Loomeinkubaator Ida-Viru disaininädal 22 500.00 EUR
5. UpJump OÜ Rahvusvaheline laste ooperi- ja balletifestival „Narva" 15 400.00 EUR
6. MTÜ Rakvere Maraton Eesti Saunakultuuri Päevad 25 000.00 EUR
7. MTÜ Sofiit-Klubi "Narva lähedal" 23 660.00 EUR
8. MTÜ Rajamuusika Festival IDeeJazz 2021 Narvas 21 000.00 EUR
9. MTÜ ContempArt Orkestriõhtud Narvas „Helid piiri peal“ 21 965.00 EUR
10. NARVA Suusaklubi Firn Sport koroona ja kriisi vastu ning tervise heaks, e-sport on elu 14 035.30 EUR