Contest period 24.02.2021 15:00 - 22.03.2021 14:00
Code 233375
Organizer: Integratsiooni Sihtasutuse rakenduskeskus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2943453/general-info

Hanke eesmärk: välja töötada ja pakkuda Eesti kultuuriruumi tutvustavate tegevuste ettevalmistamist ja elluviimist ajavahemikul 05.2021–31.03.2022 vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele.

Menetluse liik: Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus.

Rahastamisallikas: Euroopa Sotsiaalfondist rahastatav projekt nr 2014-2020.2.06.004005006.01.15-0001 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused“

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2943453/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 22. märtsil 2021 kell 14.00.

Additional information:

Jana Tondi

keeleõppe valdkonnajuht

+372 659 9069
jana.tondi@integratsioon.ee