Selgusid aasta silmapaistvamad lõimumise edendajad

Kultuuriminister Tõnis Lukas ja Integratsiooni Sihtasutuse juhataja Irene Käosaar kuulutasid täna, 4. detsembril välja aasta silmapaistvamad lõimumisvaldkonna edendajad. Tunnustuse ja rahalise preemia pälvisid mittetulundusühingud Eestimaa Rahvuste Ühendus, Eesti Pagulasabi, Changemakers ja Regionaalhaigla Kiirabikeskuse juhataja Arkadi Popov.

„Eesti Vabariik on üks turvalisemaid kohti sel „tormisel maailmamerel“ ja suur enamus siinseid inimesi mõistavad seda hästi ja armastavad seda maad,” ütles kultuuriminister Tõnis Lukas. „Meil on palju muust rahvusest inimesi, kes ehitavad innukalt Eesti ühiskonda ja näitavad eeskuju, kuidas säilitades oma rahvuslikku omapära saadakse ka eesti patriootideks. Selle eest väärivad nad erilist tänu ja tunnustust,” lisas ta.

Lõimumisvaldkonna preemiatega tunnustatakse isikuid ja organisatsioone, kes on aasta jooksul aidanud tutvustada Eestis esindatud kultuure, luua erineva emakeelega inimeste vahel kontakte ja arendada koostööd ning leida kogukondade vahel ühist keelt. Preemiad anti välja neljas kategoorias ning igas kategoorias parimaks tunnustatud lõimumisvaldkonda panustaja sai 1000 euro suuruse preemia.

Kategoorias „Aasta kultuuritutvustaja” pälvis preemia MTÜ Eestimaa Rahvuste Ühendus kümnenda Etnolaada ja XXXII Eestimaa Rahvuste Foorumi korraldamise eest. Etnolaadal sai igaüks tutvuda eri rahvuste käsitöö ja köögiga ning nautida rahvusmuusikat. Üritust külastas umbes 20 000 inimest. Eestimaa Rahvuste Ühendus on panustanud pikaajaliselt paljude eri kultuuride tutvustamisse ja ühiste puutepunktide leidmisse kogukondade vahel.

Image
natalia_ermakov

Preemia kategoorias „Aasta sillalooja“ pälvis MTÜ Eesti Pagulasabi, kes korraldas Eesti eri paigus ürituste sarja „Saame tuttavaks!“. Nende eesmärk oli tutvustada uussisserändajate hakkamasaamist ja tegemisi Eestis, arendada kogukondade koostööd ning suurendada sallivust eri kultuuride suhtes. Igas maakonnas sai tänu ettevõtmisele paremini tundma õppida Eesti paljukultuurilisust ning leida eri rahvuste seast uusi tuttavaid. Projekti kaasrahastasid Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ning EV Siseministeerium.

Image
pagulasabi

Regionaalhaigla Kiirabikeskuse juhataja, endine Terviseameti hädaolukorra meditsiinijuht Arkadi Popov pälvis lõimumispreemia kategoorias „Aasta sõnumikandja“. Kriitilisel ajal suutis Popov olla usaldusväärseks kõneisikuks erineva emakeelega inimestele ühendades kogukondi, luues mõistmist ja kõigi jaoks ühtset arusaama sellest, kuidas saab igaüks panustada koroonaviiruse leviku peatamisse.

Image
Arkadi Popov

Esmakordselt anti sel aastal välja preemia kategoorias „Sädeorganisatsioon“. Preemia pälvis MTÜ Changemakers, kes korraldas noorte arenguprogrammi „Changemakers Academy”, mis tõi kokku 120 eesti ja vene emakeelega noort, kes abistasid meeskonnatöö käigus mitmeid sotsiaalseid ettevõtteid kommunikatsiooni, turunduse või müügialase probleemi lahendamisel. Lisaks sai tänu projekti värbamiskampaaniale üle 3300 noore uusi teadmisi sotsiaalsest ettevõtlusest.

Image
changemakers

2019.–2020. aasta lõimumisprojektide konkursile laekus kokku 28 taotlust. Integratsiooni Sihtasutus annab välja preemiad lõimumisvaldkonna arendusprojektidele 1999. aastast ning meediaprojektidele 2009. aastast. Lõimumisvaldkonna preemiate konkursifondi rahastab Kultuuriministeerium.

Fotosid tänasest lõimumisvaldkonna preemiate üleandmise tseremooniast saab vaadata siin (fotode autor: Viktor Burkivski).