Sotsiaaltöö valdkonna töötajad saavad eesti keele praktikat töölähetuses

Oktoobrist pakub Integratsiooni Sihtasutus eesti keele praktika läbimist lähetuses 30 Tallinna, Harjumaa ja Ida-Virumaa sotsiaaltöö valdkonna töötajale, kelle emakeel on eesti keelest erinev keel. Ligi kuu kestvale keelepraktikale on oodatud kohalike omavalitsuste asutuste sotsiaaltöötajad, hooldustöötajad ja ametnikud, kes valdavad eesti keelt vähemalt algtasemel.

„Projekti eesmärk on pakkuda töötajatele tuge, julgustada eesti keeles suhtlema ning astuma samme töökohal vajamineva eesti keele oskuse saavutamiseks. Keelepraktika lähetuses on hea võimalus heade suhete loomiseks erinevates piirkondades töötavate kolleegide vahel, informatsiooni vahetamiseks ning tööalase eestikeelse sõnavara täiendamiseks,“ ütles Integratsiooni Sihtasutuse juhataja Irene Käosaar.

Tasuta keelepraktikale saavad minna vähemalt A2-tasemel eesti keele oskusega töötajad ning ametnikud. Lähetused kestavad ligi kuu ning toimuvad viie kuu vältel veebruari lõpuni 2021.

Lähetused ja keelepraktika võivad toimuda Eesti erinevates maakondades, v. a Tallinn, Harjumaa ja Ida-Virumaa. Tööandja saadab oma töötaja lähetusse tavapäraseid tööülesandeid täitma ja sealjuures eesti keelt õppima. Enne lähetust lepib töötaja koostöös eesti keele õpetajaga kokku peamised keeleõppe eesmärgid, arenguvajadused ja õppimise viisid ning koos sõnastatakse töötajale jõukohane õpiplaan. Töötaja praktiseerib eesti keelt mõnes sotsiaaltöö valdkonna asutuses 20 tööpäeva ja kahe nädalavahetuse vältel, kokku 24 päeva. Kahe 12-päevase lähetusperioodi vahele võib jääda kuni neli nädalat, mil töötaja viibib oma tavapärases töökohas.

Lähetusi korraldab sihtasutuse läbi viidud hanke tulemusel Juunika Koolitus OÜ. „Julgustame kõiki, kes on programmist huvitatud keeleõppijana, lähetusse saatva või vastuvõtva organisatsioonina, ka ise meiega ühendust võtma. Kogume kontaktid ja praktikasoovid ning viime erinevad osapooled omavahel kokku, et lähetusi võimalikult tulemuslikult korraldada,“ selgitas Juunika Koolituse juhtivpartner Raul Ennus.

Lisainfot programmis osalemise kohta saab veebilehelt https://juunika.ee/keelepraktika, e-postil [email protected] või telefonil 744 9600.