Rahvusvähemuste kultuuri tutvustavad projektid saavad toetuse

Integratsiooni Sihtasutuse läbi viidud konkursi „Rahvusvähemuste kultuuriseltside toetus” tulemusena saab toetust kogusummas 75 500 eurot 21 rahvusvähemuste kultuuriseltsi projekti, mis on suunatud rahvusvähemuste keele ja kultuuri säilitamisele ja tutvustamisele Eestis.

„Rahvusvähemuste kultuuriseltside toetuse eesmärk on aidata kaasa Eestis esindatud rahvusvähemuste kultuuripärandi säilitamisele, sellega seotud traditsioonide hoidmisele ja tutvustamisele Eesti avalikkusele, noorte kaasamisele rahvusvähemuste kultuuriseltside tegevustesse ning koostöösuhete loomisele rahvusvähemuste ja eesti kultuuriseltside vahel,“ ütles Integratsiooni Sihtasutuse juhataja Irene Käosaar.

Rahvusvähemuste kultuuriseltside projektid ja üritused viiakse läbi Tallinnas, Kohtla-Järvel, Maardus, Kärus, Kolkjas, Haapsalus, Narvas, Tartus, Pärnus, Sillamäel, Valgas, Kuressaares ja Sännas.

Pärast kehtestatud liikumis- ja kogunemispiirangute lõppemist on konkursi tulemusena võimalik ellu viia rahvusvähemuste seltside traditsioonilisi suurüritusi nagu näiteks Eestimaa Rahvuste Ühenduse Etnolaat ja XXXII Foorum, rahvusvaheline ukraina kultuuri festival „Balti Trembita“, soome-ugri filmifestival FUFF VII, festival Multikultuurne Pärnu, rahvusvaheline laste ja noorte festival „Kvitõ Ukrainy“, XXI Rahvusvaheline Isabella Jurjeva nimeline Vene romansi konkurss. Mitmed rahvusvähemuste kultuuriseltsid viivad läbi oma ühenduse juubelile pühendatud üritused. Näiteks tähistab Tallinna Mari Selts sel aastal oma 30. aastapäeva, Tšuvaši Kultuuriselts 30. ja Mittetulundusühing Bõliina 25. aastapäeva.

Integratsiooni Sihtasutuse toel toimub sel aastal ka roma kogukonna poolt korraldatav festival „ROMFEST-EESTI“, mille eesmärk on toetada roma kultuuri arengut ja jätkusuutlikkust ning tutvustada roma kultuuri laiemale publikule läbi traditsiooniliste tantsude ja laulude.

Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi tuli välja innovatiivse algatusega, mille raames luuakse „Pacyorky“ veebileht ja rakendus, mis koondab erinevatest sotsiaalmeedia gruppidest kokku info ukraina kultuuri sündmustest. Lisaks luuakse lastele ja noortele mõeldud „Pacyorky“ lauamängu ukraina rahvapidude traditsioonidest ja kultuurist.

Lastele ja peredele on mõeldud Rääbu päeva korraldamine Kolkjas, mille raames korraldatakse mitmeid õpitubasid, mis tutvustavad vanausuliste kultuuri ja traditsioone. Rääbu päeva idee sai alguse Pavel Varunini muinasjuturaamatutest „Rääbu“ ning „Rääbu ja Valge Peipsimaa“ (eesti keeles on Varunini Rääbu raamatud ilmunud on Peeter Volkonski tõlkes).

Projektid ja üritused on mõeldud kõigile rahvusvähemuste kultuuri huvilistele.

Konkursile laekus tähtajaliselt kokku 49 taotlust. Taotletava toetuse maksimaalne summa oli 6000 eurot taotluse kohta.

Taotlusvooru tingimuste ja tulemustega saab tutvuda Integratsiooni Sihtasutuse veebilehel www.integratsioon.ee/taotlusvoor-rahvusvahemuste-kultuuriseltside-toetus.