10.03.2020   18:00
Tallinna eesti keele maja, Rävala pst 5 (6. korrus)

Tallinna eesti keele maja alustab uue suhtlusklubiga „Võti eesti keelde“.

Suhtlusklubi on mõeldud LASTEVANEMATELE, kelle laps alustab õppimist või õpib eesti lasteaias, koolis või keelekümblusprogrammi alusel.

Eesmärk on julgustada lapsevanemat eesti keeles aktiivsemalt suhtlema ja pakkuda võimalust keeleoskuse täiendamiseks. Klubis suheldakse erinevatel teemadel ja käiakse õppekäikudel. Hooaja lõpetab 1-päevane ekskursioon Eestis koos lastega.

NB! 16 korda 1 kord nädalas toimuv suhtlusklubi on mõeldud samadele osalejatele.

• Keeletase: A2+
• Toimumisaeg: teisipäeviti, 04.02.-19.05 kell 18.00-19.30
• Toimumiskoht: Rävala pst 5, 6. korrus, Tallinn
• Läbiviijad: Ruth Ristmägi, Doris Kaev
Registreerimine: votieestikeelde@gmail.com, märksõna: “voti2”

Additional information:

Tallinna eesti keele maja