Ootame taotlusi lõimumisprojektide toetamiseks kultuuri- ja spordivaldkonnas

Integratsiooni Sihtasutus kuulutas välja taotlusvooru erineva kultuurilise taustaga inimeste igapäevaste kontaktide tekkimisele, suhtlusele ning kaasamisele suunatud kultuuri- ja spordialgatuste toetamiseks. Taotlusi saavad esitada Eestis tegutsevad juriidilised isikud ja kohaliku omavalitsuse üksused 19. veebruarini.

Taotlusvooru eelarve on 89 577 eurot. Taotletava toetuse minimaalne summa on 1000 eurot ja maksimaalne summa 10 000 eurot taotluse kohta.

„Soovime toetada projekte, mis toovad kokku erineva kultuuritaustaga inimesi ning võimaldavad neil omavahel suhelda, üksteist paremini tundma õppida ja loovad kontakte pikemaks ajaks,“ ütles Integratsiooni Sihtasutuse keeleõppe valdkonnajuht Jana Tondi. „Ühistegevused on läbi aegade olnud universaalne suhtlusvahend, aidates inimestel nende erinevustele vaatamata ühist keelt leida ja üksteist mõista. Koos sportides, musitseerides või kunsti nautides ei ole oluline ei rahvus ega keel, vaid rõõm tehtu või kogetu üle, mis seob ja hoiab meid ühises kultuuriruumis,“ lisas Jana Tondi.

Algatused, mille teostamiseks saab toetust taotleda, peavad pakkuma erineva kultuuritaustaga inimestele elujõulisi ühistegevusi spordi- ja kultuurivaldkonnas, tagama nende toimivat koostööd ning suurendama eesti kultuurist ja inforuumist osasaamist. Täpsem info taotlusvooru tingimuste kohta on toodud Integratsiooni Sihtasutuse veebilehel.

Taotlusvooru rahastab Kultuuriministeerium.

Taotlejad on oodatud infopäevadele, mis toimuvad 29. jaanuaril kell 15 Tallinnas (Rävala pst 5, 6. korrus) ja 4. veebruaril kell 13 Narvas (Linda 2). Infopäevadele saab registreeruda aadressil [email protected].

Möödunud aastal said konkursi tulemusena toetust 11 projekti. Ülevaate toetatud projektidest saab Integratsiooni Sihtasutuse veebilehelt.