Integratsiooni Sihtasutus kuulutas välja taotlusvooru, et leida partnereid eesti keelest erineva emakeelega noortele eesti keele ja kultuuri õppe korraldamiseks peredes. Taotlusi saavad esitada Eestis registreeritud mittetulundusühingud 19. veebruarini 2020.

Peredes eesti keele õppe korraldamise toetamise eesmärk on luua eesti keelest erineva emakeelega noortele vanuses 7-19 aastat võimalused igapäevaste kontaktide tekkimiseks eesti keelt emakeelena kõnelevate samaealiste noortega ning tõsta noorte ühiskondlikku aktiivsust.

„Kuna huvi peredes toimuva eesti keele ja kultuuri õppe vastu on väga suur, plaanime sel aastal pereõppe mahtu suurendada, pakkudes seda võimalust vähemalt 200-le eesti keelest erineva emakeelega noorele ning saades juurde pereõppe korraldajaid,“ ütles Integratsiooni Sihtasutuse keeleõppe valdkonnajuht Jana Tondi.

Taotlusvooru eelarve on 100 000 eurot. Taotletava toetuse minimaalne summa on 15 000 eurot ja maksimaalne summa 50 000 eurot taotluse kohta.

„Peredes toimuva eesti keele ja kultuuri õppe planeerimiseks on oluline läbi mõelda, kuidas saab õppes osalevaid noori võimalikult rohkem kaasata pere tegevustesse, aidata neil luua kontakte nii peres kasvavate laste kui ka teiste samaealiste eestikeelsete noortega, tutvustada kodukanti või teisi Eesti paiku ning pakkuda rohkem võimalusi eesti keele harjutamiseks,“ ütles Jana Tondi. „Noori vastu võtvateks peredeks sobivad pered, kes on valmis suvel enda hoole alla võtma kasvõi üht noort 10-14 päevaks ning teda eesti keele õppimise ja praktiseerimisega abistama. Soovitame kõigil toetuse taotlejatel mõelda koostööle koolidega, kes võivad olla heaks partneriks nii noori vastu võtvate perede kui ka pereõppes osaleda soovijate leidmiseks,“ lisas Jana Tondi.

Eelmisel aastal osales Integratsiooni Sihtasutuse toel peredes korraldatud eesti keele ja kultuuri õppes 86 noort erinevatest koolidest üle Eesti. Õpe toimus Võrumaal ja Tartus.

Toetust eesti keele õppe korraldamiseks peredes saab taotleda Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login. Taotlusvooru rahastab Kultuuriministeerium.

Taotlusvooru infopäev toimub 22. jaanuaril kell 11 Integratsiooni Sihtasutuse Tallinna kontoris (Rävala pst 5, 6. korrus). Infopäevale palume registreeruda aadressil veronika.stepanova@integratsioon.ee.

Pereõppe partnerorganisatsioonide toetamise taotlusvooru aluseks on kultuuriministri 3. aprilli 2019. aasta määrus nr 11 „Pereõppe partnerorganisatsioonide toetamise tingimused ja kord“.