Integratsiooni Sihtasutus annab hoogu Noorte Osalusakadeemiale

Integratsiooni Sihtasutuse algatusel korraldab Eesti Noorteühenduste Liit koostöös Briti Nõukoguga 2019.-2020. aastatel arendusprogrammi Noorte Osalusakadeemia. See on kuuekuine programm, mis koosneb kuuest koolitusest, individuaalset arengut toetavatest ülesannetest, töövarjupäevadest ja noorteprojektide algatamisest. Programmis osalemiseks saab registreeruda Eesti Noorteühenduste Liidu kodulehel.

Noorte Osalusakadeemia sihtrühmaks on Ida-Virumaal elavad noored vanuses 17-26. Projekti eesmärgid on noortele teadmiste andmine kodanikuühiskonna, ettevõtluse, projektijuhtimise, psühholoogia, ajaplaneerimise, stressitaluvuse ja meedia alal. Programmi läbijad saavad ka praktilise kogemuse läbi töövarjupäevade ja projektikirjutamise häkatoni.

Eesti Noorteühenduste Liidu projektijuhi Aivar Kamali sõnul on tegemist väga hea võimalusega end uute teadmistega täiendada ja arendada. Ta lisas, et osalusakadeemiast võib saada hüppelaud neile, kes soovivad panustada Ida-Virumaa arengusse. “Läbi programmi on Ida-Virumaa noortel tohutult suur potentsiaal panustada Eesti arengusse koos erinevate noorteühenduste ja partneritega,” lisas Kamal.

Integratsiooni Sihtasutuse koostöötegevuste valdkonnajuht Anna Farafonova sõnul on Integratsiooni Sihtasutuse üks prioriteetidest kontaktide tihendamine ja koostöö algatamine noorte seas. “Me leiame, et just noori toetades saame suunata oma tegevused tulevikku ning tagada Ida-Virumaa ja kogu Eesti ühiskonna turvalist ja sidusat toimimist. Programmi tulemusena saavad Ida-Viru noored teadmised ja kogemused, mis on vajalikud aktiivseks osalemiseks ühiskonnaelus. Programmi lõppedes loome Integratsiooni Sihtasutuse juurde Narva 20-liikmelise noorteklubi, kus hakkavad noored käima erinevaid neile olulisi teemasid arutamas,” lisas Farafonova.

Noorte Osalusakadeemia tegevused toimuvad detsembrist maini Integratsiooni Sihtasutuse Narva ja Tallinna eesti keele majades. Programmi esimene avalik sündmus, kuhu on oodatud kõik huvilised, toimub 19. detsembril Narva eesti keele majas kell 11.00. Üritusel toimub avalik arutelu Narva riigigümnaasiumi tuleviku ja eesti keele oskuse arendamise üle Ida-Virumaal elavate noorte seas. Samuti tutvustatakse ka Noorte Osalusakadeemia sisu ja osalemistingimused. Kõik osalusakadeemia üritused toimuvad eesti ja vene keeles ning osavõtt on tasuta.

Rohkem infot ja registreerimine Noorte Osalusakadeemia kodulehel http://enl.ee/projekt/osalusakadeemia/.

Lisainfo:

Aivar Kamal
Eesti Noorteühenduste Liit
Noorte Osalusakadeemia projektijuht
E-mail: [email protected]
Tel: + 372 661 6487
GSM: + 372 5666 6300
Aadress: Estonia pst. 5a 10143 Tallinn

Anna Farafonova
Integratsiooni Sihtasutus
Koostöötegevuste valdkonnajuht
E-mail: [email protected]

Image
Integratsiooni Sihtasutus annab hoogu Noorte Osalusakadeemiale