Konkurss lõimumisvaldkonna 2018.-2019. aasta meedia- ja arenduspreemiatele

Contest period: -
Preemiakonkurss
Organizer: Центр внедрения Фонда интеграции

Integratsiooni Sihtasutus kuulutab välja konkursi lõimumisvaldkonna 2018.-2019. aasta meedia- ja arenduspreemiatele.

Meedia- ja arenduspreemiad on Integratsiooni Sihtasutuse avalikud preemiad, mille eesmärk on väärtustada lõimumisvaldkonna edendamist ja jätkusuutlikkust ühiskonnas tervikuna, sh innovaatilist ja mitmekülgset lähenemist erinevast rahvusest ja erineva emakeelega inimeste koostöötegevustesse kaasamisel. Taotluste esitamise tähtaeg on 30. september 2019 kell 23.59.

Meedia- ja arenduspreemiaid antakse välja neljas kategoorias:

  • Eestis elavate rahvusvähemuste kultuuride tutvustamine Eesti avalikkusele. Välja antakse üks 1000 euro suurune preemia.
  • Kontaktide soodustamine eesti ja eesti keelest erineva emakeelega elanike vahel. Välja antakse üks 1000 euro suurune preemia.
  • Lõimumist toetavate hoiakute kujundamine meediaprojektide, raadiosaadete või artiklite kaudu. Välja antakse üks 1000 euro suurune preemia.
  • Lõimumist toetavad algatused erasektoris. Välja antakse üks 1000 euro suurune preemia.

 

Konkursile saab esitada projekte, mis on ellu viidud ajavahemikus 1.10.2018-30.09.2019. Konkursil saavad osaleda Eestis registreeritud juriidilised ja eraisikud.

Kandidaatide esitamiseks tuleb täita vastav taotlusvorm. Täidetud taotlus tuleb saata Integratsiooni Sihtasutusse aadressile [email protected] märgusõnaga „Kandideerimine - 2018.-2019. aasta meedia- ja arenduspreemiad“ hiljemalt 30. septembril kell 23.59.

Preemiad antakse üle 13. detsembril toimuval pidulikul üritusel. Preemiate saajate nimed avalikustatakse samal päeval ka Integratsiooni Sihtasutuse veebilehel.

Integratsiooni Sihtasutus annab välja preemiad lõimumisvaldkonna arendusprojektidele aastast 1999 ning meediaprojektidele aastast 2009. Lõimumisvaldkonna 2018.-2019. aasta meedia- ja arenduspreemiate konkursi fondi rahastab Kultuuriministeerium.

[[{"fid":"3154","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"left"},"link_text":"Konkursi juhend","type":"media","field_deltas":{"3":{"format":"default","alignment":"left"}},"attributes":{"class":"media-element file-default media-wysiwyg-align-left","data-delta":"3"}}]]

 

[[{"fid":"3155","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"left"},"link_text":"Taotlusvorm","type":"media","field_deltas":{"4":{"format":"default","alignment":"left"}},"attributes":{"class":"media-element file-default media-wysiwyg-align-left","data-delta":"4"}}]]

 

 

Additional information:

Кристина Пиргоп

Руководитель сферы национальных меньшинств

+372 659 9024
[email protected]