Eesti keele rong

24.–26. septembril saab Tallinna–Narva liini rongides õppida ja praktiseerida eesti keelt Tallinnast kell 11.41 väljuval Narva ekspressreisil ning Narvast kell 14.22 väljuval tavareisil.

Keelerongi väljumistel toimub tasuta eesti keele õpe spetsiaalses vaguniosas,  kuhu on oodatud kõik soovijad. Integratsiooni Sihtasutuse eesti keele majade kogenud õpetajad on osalejatele ette valmistanud lõbusad ja harivad tegevused, millest saavad osa võtta erineva eesti keele oskusega õppurid. 

Ootame eesti keele rongi kõiki soovijaid!

2019. aasta on eesti keele aasta ning ajavahemikus 23.-29. september toimub Eesti Instituudi eestvedamisel ülemaailmne eesti keele nädal. Seoses sellega korraldavad sel aastal Kultuuriministeerium ning Haridus- ja Teadusministeerium erinevaid temaatilisi projekte. Üheks projektiks on "Eesti keele rong”, mille Integratsiooni Sihtasutuse eesti keele majad viivad ellu koostöös Haridus- ja Teadusministeeirumi ning rongiliiklust korraldava ettevõttega Elron.