Oleme 21. aastaseks saanud kiiresti arenev ja kogemustega organisatsioon. 2019. aastal avasime Tallinna eesti keele maja ja Narva eesti keele maja. Pakume teenuseid, mis aitavad kõigil eestimaalastel Eestis koos hästi elada. 

Selleks, et saaksime eesti keele majad sisustada eesti keele õpet toetavate põnevate tegevustega, otsime oma meeskonda eesti keele õpetajat, kes

 • õpetab eesti keelt erinevatel tasemetel;
 • aitab mitmekesistada keeleoskuse testimise võimalusi;
 • korraldab eesti keele majades kogukonnale suunatud eesti keele omandamist ja arendamist toetavaid ühistegevusi.

 

Tule tööle Tallinna eesti keele majja

 • kui Sinu kirg on lõimumine ja sidus ühiskond, kaasav eestvedamine ning võrgustikuga suhtlemine, keeleõpe;
 • kui tunned end ära omadustes: südikas, loov, innovaatiline, empaatiline, liikuv, suhtleja, süsteemne ja sihikindel;
 • kui juhindud väärtustest: kompetentsus, hoolivus, koostöö ja avatus.

 

Otsime kolleegi

 • kelle eesti keel on emakeele tasemel ja kes oskab vene ja/või inglise keelt vähemalt suhtlustasandil;
 • kellel on kõrgharidus;
 • kellel on eesti keele õpetamiskogemus täiskasvanutele;
 • kes on motiveeritud valdkonda panustama;
 • kes ei tööta hetkel õpetajana üldhariduskoolis;
 • kellel on arusaam/tunnetus muutuvast õpikäsitusest;
 • kes on hea suhtleja ja tugeva empaatiavõimega.

 

Pakume

 • koolitust (nt Tartu Ülikooli 3 kahepäevast metoodikaalast õppesessiooni sügisel 2019);
 • suurepärast võimalust panustada Eesti arengusse;
 • olla osa meeskonnast ja avatud organisatsioonikultuurist;
 • olla osa tegusast ja säravsilmsest maailmaparandajate võrgustikust.

 

Kandideerimiseks saada hiljemalt 05.08.2019 aadressil kandideeri@integratsioon.ee oma CV ja lühike (3-4 min) videosalvestuse vormis enesetutvustus.

Asukoht: Tallinn

Tööaeg: täistööaeg

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Additional information:

Margarita Källo

Narva eesti keele maja juhataja

margarita.kallo@integratsioon.ee