Aastaid on olnud tavaks, et Integratsiooni Sihtasutuse nõukokku kuuluvad tegevusvaldkonda kureerivate ministeeriumite ja kõikide Riigikokku valitud erakondade esindajad ning valdkonna ekspert. Vastavalt kultuuriministri Tõnis Lukase 28. juuni 2019 käskkirjale nr 122 kuuluvad Integratsiooni Sihtasutuse nõukokku:

  • Piret Kärtner – Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakonna juhtaja (nõukogu aseesimees)
  • Piret Hartman – Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler
  • Merle Põld – Kultuuriministeeriumi õigus- ja varahaldusosakonna osakonna juhataja
  • Anneli Ratnik – Rahandusministeeriumi esindaja
  • Martin Tulit – Siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonnajuhataja asetäitja
  • Birute Klaas-Lang – Eesti keele võõrkeelena professor, Tartu Ülikool
  • Ann Räämet – Isamaa, Vabaühenduse MTÜ Kloogaranna Selts juht
  • Vadim Belobrovtsev – Eesti Keskerakond, Tallinna abilinnapea
  • Heidi Uustalu – Eesti Reformierakond, Kiviõli I Keskkooli direktor
  • Külli Remsu – Eesti Konservatiivne Erakond

Järgmisel nõukogu koosolekul (planeeritud 26. augustiks) valivad nõukogu liikmed enda hulgast nõukogu esimehe.

Uues nõukogu koosseisus ei jätka senine esimees Kristina Kallas. Täname teda südamest senise sisuka koostöö eest.

Integratsiooni Sihtasutuse ees seisavad jätkuvalt suured väljakutsed – juba oktoobris avame oma kodu Narvas, laienemas on meie tegevussuund tagasipöördujate toetamisel, eesti keele õpe ja koostegemiste valdkond on jätkuvalt tähtis. Soovime uuendatud nõukogule jõudu ja loodame tulemuslikule koostööle.