Toetame 11 lõimumist edendavat kultuuri- ja spordiprojekti ligi 90 000 euroga

Integratsiooni Sihtasutuse toel (kogusummas 89 577 eurot) viiakse Eestis sel suvel ja sügisel ellu 11 projekti, mis kultuuri ja spordi vahendusel aitavad kaasa erineva kultuurilise taustaga inimese igapäevasele suhtlusele ja edendavad seeläbi lõimumist.

Kultuuri- ja spordiprojektid, mis viivad erineva kultuurilise taustaga inimesed kokku, tagavad nende igapäevase suhtluse ja parandavad kaasatust ühiskonda ehk teisisõnu edendavad lõimumist, on saanud toetusi Integratsiooni Sihtasutuse konkursside kaudu alates 1998. aastast. Möödunud nädalal täienes taoliste projektide loetelu 11 algatusega, mis viiakse ellu sel suvel ja sügisel.

„Toetust pälvivad kuus spordiprojekti ja viis kultuuriprojekti. Nendega planeeritud tegevusi iseloomustavad suuremal või väiksemal määral märgatav olemasolev huvi, hoolikalt läbimõeldud tegevused ja tulevikku suunatud koostöö,“ selgitas konkursi komisjoni otsust Integratsiooni Sihtasutuse keeleõppe valdkonnajuht Jana Tondi, kelle eestvedamisel konkurss toimus.

Konkursile laekus kokku 58 taotlust, millest 55 kvalifitseerus sisuliseks hindamiseks. 11 konkursi komisjoni poolt valitud projekti saavad toetust Kultuuriministeeriumi eelarvest kogusummas 89 577 eurot.

Lisaks kõnealusele konkursile korraldas Integratsiooni Sihtasutus tänavu ka taotlusvooru, mille tulemusena teostuvad sel suvel Ida-Virumaal kaheksa spordi- ja kultuuriprojekti, mille mõju ulatub üle kogu Eesti. „Septembris viime läbi järgmise sarnase konkursi selleks, et ka 2020. aasta aprillini jõuaksid Ida-Virumaale üle-eestilise mõjuga spordi- ja kultuuriprojektid,“ kinnitas Jana Tondi.

Täpne informatsioon konkursi, sh taotlejate ja toetussummade kohta on avaldatud Integratsiooni Sihtasutuse kodulehel: www.integratsioon.ee/taotlusvoor-loimumist-edendavad-kultuuri-ja-sporditegevused.

Toetatud projektid:

 • Eesti Võrkpalli Liit (juuni – juuli 2019)

Aidatakse Ida-Virumaal ja Tallinnas vene keeles õppivatel noorvõrkpalluritel paremini lõimuda Eesti võrkpallieluga, tagades võimaluse osaleda kakskeelsetes võrkpallilaagrites, loengutes ja koolitustes.

 • Eesti Jalgpalli Liit (juuni – august 2019)

Innustatakse Ida-Virumaa poisse ja tüdrukuid tegelema jalgpalliga, ergutatakse Ida-Virumaalt pärit noori jõudmaks Eesti rahvuskoondistesse ning tõstetakse Ida-Virumaal elavate või sealt pärit olevate jalgpallurite sidet oma maakonnaga läbi esinduslike võistluste.

 • MTÜ IdaEvent (juuli 2019)

Viiakse läbi tänavakorvpalli turniir Kohtla-Järvel ja sellega kaasnevat huvitegevust.

 • Äkke Suusaklubi (mai – august 2019)

Korraldatakse traditsioonilised Äkke GP XCO/Husqvarna Olümpia rattakrossi võistlus ja rahvaspordiüritus Narva rattasõit. Alustatakse uue liikumisharrastuse rattasarja – Ida-Virumaa rattaõhtud.

 • Mittetulundusühing Elamussport (august – september 2019)

Viiakse läbi esimest elamusspordi alade võistlustuuri, mis kaasab Narva, Sillamäe, Jõhvi ja Loksa noored ning tipneb Tallinnas, Lasnamäel vastavatud Kivila spordipargis.

 • Ühendus „Sport kõigile“ (september – oktoober 2019)

Korraldatakse liikumisõpetajate V Suvekool „Liisu 2019" Toilas.

 • Eesti Loodusainete Õpetajate Liit (august – september 2019)

Korraldatakse kaks väljasõitu, millest võtab osa kokku 80 inimest, kellest vähemalt 40 on vene koolidest.

 • Shiftworks OÜ (september 2019)

Viiakse läbi teist korda muusika- ja linnakultuuri festival „Station Narva“.

 • Eesti Rahvusraamatukogu (september – november 2019)

Üritustesarja „Uudishimulik seenior raamatukogus“ raames mitmekesistakse kultuurilisi vaba aja tegevusi.

 • Mittetulundusühing Pimedate Ööde Filmifestival (november 2019)

Läbi kvaliteetse filmiprogrammi näitamise ja mitmekülgsete loometegevuste pakkumise luuakse noortele keskkond, kus on võimalik avardada silmaringi, saada kunstilisi elamusi ning puutuda kokku sarnaste huvidega eakaaslastega.

 • Sihtasutus Vaba Lava (september – oktoober 2019)

Vaba Lava dokumentaalne koostöölavastus Moskva Brusnikini meistriklassi ja teatriga “Praktika”. Projekti on kaasatud 6 eesti ja 6 vene näitlejat. Kokku intervjueerivad nad ca 15-30 Narva ja Ivangorodi elanikku. Kavas on 12 etendust.