Meie meeskonda on teretulnud kommunikatsioonijuht

Integratsiooni Sihtasutus on 1998. aastast tegutsev asutus, mille tegevused on suunatud Eesti ühiskonna sidususe tugevdamisele. Meie asutuses töötab 36 spetsialisti, kes arendavad, koordineerivad ja pakuvad ise teenuseid, mis aitavad kõigil eestimaalastel Eestis koos hästi elada. Kogu informatsioon: www.integratsioon.ee.

Ootame oma meeskonda KOMMUNIKATSIOONIJUHTI, kes aitab kujundada sihtasutuse kui lõimumise kompetentsikeskuse kuvandit ja levitada lõimumist toetavaid väärtushinnanguid. Eelkõige:

 • arendab sihtasutuse kommunikatsioonistrateegiat ja -plaani ning tagab nende rakendamise;
 • tõhustab sihtasutuse sisekommunikatsiooni;
 • planeerib sihtasutuse väliskommunikatsiooni (meedia, veebilehe, uudiskirja, sotsiaalmeedia kontode, ürituste jms kaudu) ning tagab vastava plaani teostamise;
 • nõustab ja toetab kolleege sündmuste korraldamisel, teavitusmaterjalide koostamisel, tööalasel suhtlusel;
 • osaleb sihtasutuse esindajana lõimumist toetavate ühisprojektide ja arengudokumentide kommunikeerimises;
 • panustab sihtasutuse meeskonnaliikmena organisatsiooni arengusse.

Eeldame

 • soovi teostada ennast kommunikatsioonieksperdina lõimumise eestvedajate meeskonnas;
 • oskusi planeerida ja korraldada tööd meeskonnas, kes väärtustavad avatust, koostööd, hoolivust, kompetentsust;
 • valmidust töötada nii Tallinna kui Narva kontoris;
 • kõrgharidust (soovitavalt kommunikatsiooni, ajakirjanduse või avalike suhete alal);
 • vähemalt kolmeaastast kogemust organisatsiooni või projekti kommunikatsiooni juhtimisel;
 • väga head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust eesti, vene ja inglise keeles.

Tagame

 • võimaluse teostada ennast kommunikatsioonieksperdina kõiki eestimaalasi puudutavas valdkonnas;
 • kaasaaegse töökeskkonna ja väärika töötasu.

Asukoht: Tallinn ja Narva

Tööaeg: täistööaeg

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Kandideerimiseks palume saata elulookirjeldus ja motivatsioonikiri koos palgasooviga läbi CV-Online’i, CV-Keskuse või otse e-mailile [email protected] hiljemalt 18.06.2019.

Motivatsioonikirjas palume kirjeldada oma senise kommunikatsioonialase töökogemuse kõige vastutusrikkamat ning õnnestunumat ülesannet.

Kontaktisik:

Eda Silberg

administratiivdirektor

[email protected]

6599 038