Taotlusvoor: Lõimumist edendavad kultuuri- ja sporditegevused

Contest period: -
Taotlusvoor

Taotlusvooru eesmärk

Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa erineva kultuurilise taustaga inimeste igapäevaste kontaktide tekkele, suhtlusele ja kaasamisele Eesti ühiskonnas.

Toetatavad tegevused

Toetust antakse projektile, mille elluviimine panustab taotlusvooru eesmärgi ja tulemuste saavutamisse ja mille raames korraldatakse lõimumist edendavaid kultuuri-ja sporditegevusi Eestis ja/või antakse välja kultuuri- või sporditegevusi tutvustavaid teabematerjale.

Toetuse tulemus

Toetuse andmisega saavutatakse järgmised oodatavad tulemused:

  • ühistegevused spordi- ja kultuurivaldkonnas on elujõulised;
  • suurenenud on eesti kultuurist ning Eesti inforuumist osasaamine;
  • ellu on viidud kultuuriüritused (nt balleti-, muusika- ja filmifestivalid, näitused), milles osalevad erineva kultuuritaustaga inimesed;
  • ellu on viidud spordiüritused , milles osalevad erineva kultuuritaustaga inimesed;
  • toimib erineva kultuuritaustaga inimeste koostöö;
  • välja on antud kultuuri- või sporditegevusi tutvustav materjalid.

Nõuded taotlejale

Taotlejaks võivad olla Eesti Vabariigis registreeritud avalik-õiguslikud, sh kohalikud omavalitsused ja nende hallatavad asutused, ning eraõiguslikud juriidilised isikud.

Taotlusvooru eelarve on 89 577 eurot. Taotletava toetuse minimaalne summa on 1000 eurot ja maksimaalne summa 10 000 eurot taotluse kohta.

Taotluste esitamise tähtaeg on 09.05.2019 kell 23:59.

Toetuse taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login.

Taotlusvooru rahastab Kultuuriministeerium. Taotlusvooru aluseks on Kultuuriministri 26.03.2019 määrus nr 10 "Lõimumist edendavate kultuuri- ja sporditegevuste toetamise tingimused ja kord", mis on leitav sellelt lingilt

Taotlusvooru infopäevad toimuvad:

  • 11.04.2019 kell 11.00 Integratsiooni Sihtasutuses (Tallinn, Rävala 5, 6. korrus)
  • 12.04.2019 kell 11.00 Integratsiooni Sihtasutuses (Narva, Kerese 3, 2. korrus)
  • 12.04.2019 kell 14.00 Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidus (Jõhvi, Keskväljak 1)

Vajadusel on võimalik kokku leppida personaalne nõustamine.

Infopäevale palume registreeruda aadressil [email protected].

 

TULEMUSED

Selgitav teadaanne: integratsioon.ee/toetame-11-loimumist-edendavat-kultuuri-ja-spordiprojekti-ligi-90-000-euroga.

Organisation/name Contributed to Sum
Eesti Jalgpalli Liit Jalgpall liidab! 10 000.00
Mittetulundusühing Elamussport Simple Session tuur 8 200.00
Eesti Võrkpalli Liit Eesti võrkpall 100 - Ida-Virumaa võrkpall eesti võrkpallipere täisväärtuslikuks liikmeks! 10 000.00
Mittetulundusühing Pimedate Ööde Filmifestival Noorte- ja lastefilmide festivali Just Film venekeelse kommunikatsiooni ja materjalide loomine 5 900.00
Eesti Loodusainete Õpetajate Liit Meile pärandatud kultuur 5 092.00
Sihtasutus Vaba Lava Narva Vaba Lava dokumentaalne koostöölavastus Moskva Brusnikini meistriklassi ja teatriga “Praktika” 10 000.00
Äkke Suusaklubi Rattasõitude abil erineva kultuurilise taustaga inimeste igapäevaste kontaktide tekkele, suhtlusele ja kaasamisele Eesti ühiskonnas. 8 000.00
Shiftworks OÜ Muusika ja linnakultuuri festival "Station Narva" 2019 5 000.00
Ühendus Sport Kõigile Liikumisõpetajate V Suvekool "Liisu 2019" Ida-Virumaal 9 385.00
MTÜ IdaEvent 3X3 Tänavakorvpalli festival 10 000.00
Eesti Rahvusraamatukogu "Kes otsib, see leiab!" - keeletasemepõhised otsimismängud Rahvusraamatukogus muukeelsetele täiskasvanutele 8 000.00

Additional information:

Jana Tondi

Keelelise ja kultuurilise kümbluse valdkonnajuht

659 9069
[email protected]