Rahvusvähemuste katusorganisatsioonide toetamise eelteade

23.01.2019 kuulutab Integratsiooni Sihtasutus välja taotlusvooru „Rahvusvähemuste katusorganisatsioonide toetamine“ .

Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa rahvusvähemuste katusorganisatsioonide ja nende liikmesorganisatsioonide jätkusuutlikule toimimisele ja süsteemsele arendamisele Eestis.

Toetuse andmise tulemusena on tagatud:

1) rahvusvähemuste kultuuriline mitmekesisus Eesti ühiskonnas ning seeläbi tugevdatud Eesti kultuuri;

2) rahvusvähemuste katusorganisatsioonide omavaheline koostöö ning koostöö noorte, erinevate eestikeelsete kogukondade, seltside ja kultuurisasutustega;

3) rahvusvähemuste katusorganisatsioonide ja liikmesorganisatsioonide jätkusuutlikkus ja haldusvõimekuse suurenemine;

4) rahvuskultuuride eripära tutvustamine;

5) rahvuskultuuripärandit tutvustavate ja edendavate sündmuste toimumine.

Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik, mille liikmeks on vähemalt viis liikmesorganisatsiooni, kes tegelevad rahvusvähemuste kultuuripärandi tutvustamise, arendamise ja edendamisega Eestis.

Taotleja peab olema tegutsenud rahvusvähemuste katusorganisatsioonina enne taotluse esitamist vähemalt kaks aastat.

Taotluste esitamise tähtaeg on 25.02.2019.

Taotlusvooru eelarve on 457 000 eurot.