<dt>Title: </dt><dd> Infoteatmik kutseõppeasutuste õpilastele "Oma rada"</dd>
Title:
Infoteatmik kutseõppeasutuste õpilastele "Oma rada"
Author:
Terje Paes, Terje Jürivete, Heli Ferschel
Publisher:
MISA
Year:
2013
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
ISBN 978-9949-517-01-5 (trükis), ISBN 978-9949-517-02-2 (pdf)
Keywords:
teaching material information material vocational education handbook European Social Fund 
File:
269_Oma_rada_2013.pdf

Kakskeelne infomaterjal on noorele, kes õpib kutseõppeasutuses valitud erialal ja vajab õpingute ajal ning järel infot praktikakoha või töökoha leidmisel, edasiõppimisvõimalustega tutvumiseks. Infomaterjal sisaldab viiteid erinevatele võimalustele hariduse omandamisel, tööturul edukaks rakendumiseks ning oluliste infoallikate leidmiseks edasiste karjäärivalikute planeerimisel ja elluviimisel.
Infomaterjal valmis Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava projekti raames.