Title:
Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu mitmekultuurilist kooli, rahvuskultuurilist identiteeti ning kodanikukasvatust reglementeerivate 1997-2002 normdokumentide harmoniseeritavus ja adapteeritavus Eesti õigusaktidega. Analüüs
Author:
Annely Veevo
Year:
2002
Released:
Tallinn
Keywords:
civics edukadion multiculturalism rahvuskultuuriline identiteet survey 
File:
107_113.pdf

Analüüs tutvustab Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu organisatsiooni struktuuri, õigusakte, haridus- ja noorsooprogramme. Analüüsitakse Eesti vastavaid normdokumente ning tehakse ettepanekuid Eesti haridussüsteemi arendamiseks, et paremini rakendada Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu õigusaktides kajastuva poliitika põhimõtteid.