Eesti keel võõrkeelena: Loomakasvatussaaduste tootmise ja veterinaaria, inseneeria, põllu- ja aiasaaduste tootmise, metsanduse ja loodusvarade kasutamise ja kaitse valdkondade erialade ühiskursus

Author:
Koostaja: Tiina Halling, Eesti Maaülikool. Tekst: Endla Reintam, Ulvi Moor, Marge Starast,Toomas Laatsit, Heli Kiiman, Eha Järv, Andres Aland, Argaadi Parol, Eva-Liis Tuvi, Kadri Kask, Matis Luik, Lemmik Käis, Andres Jäärats, Henn Korjus, Vahur Kurvits
Publisher:
Välja antud Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed ja ESF programmi "Keeleõppe arendamine 2011-2013" tegevuse "Kõrgharidustaseme õppurite täiendav keeleõpe" toel
Year:
2013
Released:
Tartu
Link:
https://moodle.e-ope.ee/login/index.php
Keywords:
CD, eesti keele õpe, kakskeelne õpe, kõrgharidus, veebipõhine õpe, Lõimitud aine- ja keeleõpe, LAK-õpe, õppematerjalid, Euroopa Sotsiaalfond