<dt>Title: </dt><dd> Content-related vocabulary for basic school</dd>
Title:
Content-related vocabulary for basic school
Author:
Mare Kitsnik, Helena Metslang
Publisher:
Eesti Keele Suhtlemiskool
Year:
2011
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
978-9949-30-379-3
Keywords:
estonian language training bilingual education handbook metoodiline juhend multiculturalism basic education newly arrived immigrants teachers book general education Content and Language Integrated Learning CLIL CLIL 
File:
250_Pohikooli_ainetundide_sonavara_kasutusjuhend.doc
15_PK_ainet_sonavara_KOOND.pdf
16_PK_ainet_sonavara_kasutusjuhend.pdf

Abimaterjal eesti keele ja aineõpetajale õppekeelest erineva emakeelega õpilaste eesti keele õppe toetamiseks. Materjal koosneb põhikooli õpikutes esinevate sagedasemate sõnavormide ainepõhistest loenditest koos kasutusnäidistega. Loendeid on kokku 20, need on koostatud kooliastmete ja ainete kaupa ning igaühes neist on keskmiselt 370 märksõna.