<dt>Заголовок: </dt><dd> Словарный запас предметов для основной школы</dd>
Заголовок:
Словарный запас предметов для основной школы
Автор:
Mare Kitsnik, Helena Metslang
Publisher:
Eesti Keele Suhtlemiskool
Год:
2011
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
978-9949-30-379-3
Ключевые слова:
обучение эстонскому языку двуязычное образование cправочник методическое руководство мультикултырность основное образование новые иммигранты книга для учителя общее образование Lõimitud aine- ja keeleõpe LAK-õpe LAK 
Файл:
250_Pohikooli_ainetundide_sonavara_kasutusjuhend.doc
15_PK_ainet_sonavara_KOOND.pdf
16_PK_ainet_sonavara_kasutusjuhend.pdf

Abimaterjal eesti keele ja aineõpetajale õppekeelest erineva emakeelega õpilaste eesti keele õppe toetamiseks. Materjal koosneb põhikooli õpikutes esinevate sagedasemate sõnavormide ainepõhistest loenditest koos kasutusnäidistega. Loendeid on kokku 20, need on koostatud kooliastmete ja ainete kaupa ning igaühes neist on keskmiselt 370 märksõna.