Словарный запас предметов для основной школы

Автор:
Mare Kitsnik, Helena Metslang
Publisher:
Eesti Keele Suhtlemiskool
Год:
2011
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
978-9949-30-379-3
Ключевые слова:
eesti keele õpe, kakskeelne õpe, käsiraamat, metoodiline juhend, mitmekultuurilisus, põhiharidus, uusimmigrandid, õpetajaraamat, üldharidus, Lõimitud aine- ja keeleõpe, LAK-õpe, LAK
Файл:
250_Pohikooli_ainetundide_sonavara_kasutusjuhend.doc94.5 KB, 15_PK_ainet_sonavara_KOOND.pdf1.41 MB, 16_PK_ainet_sonavara_kasutusjuhend.pdf456.55 KB