ASTU SISSE! Uusimmigrantide ettevalmistus eesti keeles õppimiseks. Õpetajaraamat

Author:
Ülle Rannut
Publisher:
Haridus- ja Teadusministeerium
Year:
2004
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
9985-57-661-6
Keywords:
estonian language training, cultural diversity, ethnic minorities, newly arrived immigrants, teachers book
Description

Õpetajaraamat ASTU SISSE! on osa eesti keele õppevara komplektist, mis on mõeldud 11–16 aastastele eesti koolis õppivatele uusimmigrantidele eesti keeles õpetamiseks. ASTU SISSE! toetub keeleõppemeetodilt Hollandi vastavas vanuses uusimmigrantide ettevalmistusprogrammi „ZEBRA“ eeskujule, lähtudes kommunikatiivse, ülesandepõhise ja protsessile orienteeritud õpetamise seisukohtadest. Õpetajaraamat sisaldab ülevaadet kasutatavatest keeleõppemeetoditest, eesmärkidest ja õppesisust ning juhtnööre ja soovitusi tööraamatu ülesannete läbiviimiseks ja õpitegevuse kavandamiseks.

Raamat on valminud Eesti-Hollandi koostööprojekti „Võõrtööliste laste hariduskorraldus Eestis“ raames. Raamatus on arvestatud Üleriigilise eesti keele ainenõukogu arvamusi.