<dt>Заголовок: </dt><dd> ASTU SISSE! Uusimmigrantide ettevalmistus eesti keeles õppimiseks. Õpetajaraamat</dd>
Заголовок:
ASTU SISSE! Uusimmigrantide ettevalmistus eesti keeles õppimiseks. Õpetajaraamat
Автор:
Ülle Rannut
Publisher:
Haridus- ja Teadusministeerium
Год:
2004
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
9985-57-661-6
Ключевые слова:
обучение эстонскому языку културные различия национальные меньшинства новые иммигранты книга для учителя 

Õpetajaraamat ASTU SISSE! on osa eesti keele õppevara komplektist, mis on mõeldud 11–16 aastastele eesti koolis õppivatele uusimmigrantidele eesti keeles õpetamiseks. ASTU SISSE! toetub keeleõppemeetodilt Hollandi vastavas vanuses uusimmigrantide ettevalmistusprogrammi „ZEBRA“ eeskujule, lähtudes kommunikatiivse, ülesandepõhise ja protsessile orienteeritud õpetamise seisukohtadest. Õpetajaraamat sisaldab ülevaadet kasutatavatest keeleõppemeetoditest, eesmärkidest ja õppesisust ning juhtnööre ja soovitusi tööraamatu ülesannete läbiviimiseks ja õpitegevuse kavandamiseks.

Raamat on valminud Eesti-Hollandi koostööprojekti „Võõrtööliste laste hariduskorraldus Eestis“ raames. Raamatus on arvestatud Üleriigilise eesti keele ainenõukogu arvamusi.